Forside > Aktiviteter > Børn > Temamøde: Styrk samarbejdskæden i den tidlige opsporing af mistrivsel hos små børn (Roskilde)

Temamøde: Styrk samarbejdskæden i den tidlige opsporing af mistrivsel hos små børn

Vil du vide mere om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel? Så kom til Socialstyrelsens temamøde den 12. november i Roskilde, hvor vi sætter fokus på det tværfaglige samarbejde, og hvordan det fremadrettet kan styrkes. Det er gratis at deltage.
12 nov
Tid
09:00 - 14:15
Sted
Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Kontaktperson
Cecilie Petersen

En tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at opspore og hjælpe børn i udsatte positioner. Det er derfor afgørende, at fagpersoner, der har med børnene at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler på deres bekymring via tværfagligt samarbejde.

Socialstyrelsen sætter på efterårets møde derfor fokus på, hvordan man på tværs af social-, almen- og sundhedsområdet arbejder med tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel, og hvordan det tværfaglige samarbejde kan udvikles og styrkes.

Det kan du opleve på temamødet

På mødet vil Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Ankestyrelsen bidrage med faglige oplæg og præsentere igangværende projekter samt aktuel viden på området. Efterfølgende lægger vi op til en fælles faglig drøftelse af dagens tema. 

Herudover kommer Crisstina Munck, ph.d. og lektor v. Københavns Professionshøjskole, og holder oplæg om, hvordan pædagoger arbejder med tidlig indsats, og hvordan de oplever processerne i det tværfaglige samarbejde.

Der vil også være workshops, som faciliteres af kommuner, der præsenterer deres praksis og erfaringer fra området og giver mulighed for aktiv tværkommunal erfaringsudveksling.

Se programmet for dagen her

Praktiske oplysninger

Temamødet er henvendt til fx områdeledere, faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud, teamledere fra myndighedsområdet samt faglige medarbejdere inden for et specifikt område, som fx ledere af PPR, ledere af fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter. Det kan evt. også være relevant for chefer fra dagtilbudsområdet.

Temamødet bliver afholdt i Roskilde Kongrescenter den 12. november 2019, og der er tilmeldingsfrist den 30. oktober. 

Tilmeld dig temamødet i Roskilde

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne blandt de tilmeldte kommuner og organisationer. 

Socialstyrelsen afholder også et temamøde i Horsens om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel med fokus på det tværfaglige samarbejde. Det er den 5. november med oplæg fra Bo Morthorst Rasmussen, docent og ph.d. v. UC SYD, som fortæller om samarbejde på tværs af professioner, og hvordan vi spiller hinanden gode i det tværprofessionelle samarbejde.

Begivenhed og tilmelding til temamødet i Horsens

Sidst opdateret 24/10 2019