Forside > Aktiviteter > Børn > Kursus i samtaleredskabet Spillerum - Maj 2018

Kursus i samtaleredskabet Spillerum

Deltagerne introduceres til det teoretiske fundament bag Spillerum og lærer, hvordan Spillerum kan anvendes i praksis. Ved kursets afslutning får deltagerne udleveret Spillerum.
16 maj
Tid
10:00 - 16:00
Sted
Socialstyrelsen, 
Edisonsvej 1,  
5000 Odense C
Kontaktperson
Lis Toft Madsen

Spillerum er et samtaleredskab, der styrker fagpersoners kompetencer til at tale med børn om grænser og grænseoverskridende adfærd. Spillerum støtter børn i at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser, og se og respektere andres grænser. Børns evne til at sætte grænser og respektere andres grænser er med til at forebygge overgreb.

OBS: Vi forbeholder os ret til at vurdere og prioritere de indkomne tilmeldinger, hvis der er flere tilmeldte, end der er plads til på kurset:

  • Fagpersoner, der arbejder i dagtilbud og/eller har direkte kontakt med børn i aldersgruppen 3 – 6 år på deres arbejdsplads, vil blive prioriteret.
  • Pædagogiske konsulenter, der arbejder med dagtilbud for 3 – 6 årige vil blive prioriteret.
  • Samarbejdspartnere, der arbejder tæt på dagtilbud for 3 – 6 årige (PPR, sundhedspleje, dagtilbudssocialrådgivere) vil have anden prioritet.
  • Hvis der er mere end fem fagpersoner fra den samme kommune, forbeholder vi os ret til at prioritere, at andre kommuner også bliver repræsenteret på kurset. Ved mange tilmeldinger fra samme kommunevil vi rette henvendelse og opfordre kommunen til at søge om et kommunekursus i Spillerum.
  • Øvrige tilmeldte vil have tredjeprioritet.

Du finder tilmeldingsblanket til kurset i Spillerum her.

Sidst opdateret 30/01 2018