Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Børn > Videnskursus: Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Videnskursus: Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

​Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
​Kurset er for myndighedssagsbehandlere samt medarbejdere, der arbejder med indsatser og foranstaltninger for børn og unge i udsatte positioner samt inden for det almene område, herunder PPR, personalet i dagtilbud, skoler, SFO/fritidsklubber, sundhedsplejersker og dagplejere.
01 jun
Tid
09:00 - 16:00
Sted
Online
Kontaktperson
Kirsten Klynge

På kurset opnår du viden om tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og får kendskab til metoder til opsporing af udsatte børn og unge. 

Kurset giver dig:

  • Indsigt i lovgivningen vedrørende opsporing og tidlig forebyggende indsats med fokus på samspillet mellem myndighed og almenområdet.
  • Viden om de centrale elementer, der skal være til stede fagligt og organisatorisk for at lykkes med tidlig opsporing.
  • Viden om udsatte børn og unge, herunder risikofaktorer og resiliens.
  • Kendskab til tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge.
  • Kendskab til tegn og signaler i sager med mistanke om overgreb.
  • Viden om konkrete initiativer i forhold til tidlig opsporing.

Der er tilmeldingsfrist d. 04. maj 2021.

Prisen for deltagelse er 450 kr. inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnskurset her

Sidst opdateret 27/04 2021