Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Børn > Metodekursus: Udredningsværktøjet

Metodekursus: Udredningsværktøjet

​Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus. Du får styrket dit faglige blik på kompleksiteten på børnehandicapområdet, får inspiration til anvendelse af udredningsværktøjet og får kvalificeret og systematiseret sagsarbejdet med målgruppen med afsæt i de fire kvalitetspejlemærker.
​Kurset er for dig, der er myndighedssagsbehandler på handicapområdet for børn og unge 0 – 18 år. På rekvirerede forløb deltager ledelse og superbrugere på første modul efter nærmere aftale.
14 apr
Tid
09:00 - 16:00
Sted
Online
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Når du har gennemført dette 3-dages kursus, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med udredningsværktøjet.

Du bliver bedre til at:

  • Anvende udredningsværktøjet systematisk i praksis
  • Koble anvendelsen af udredningsværktøjet til de fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen
  • Anvende værktøjet i arbejdet med målgruppevurdering
  • Vurdere i hvilke situationer hhv. udredning og børnefaglig undersøgelse er relevant
  • Træffe velbegrundede valg på baggrund af faglige vurderinger
  • Anvende ICS-redskaberne; ICS-trekanten, magneter, de aldersopdelte fokusområder

Kurset foregår d. 14+15 april og d. 5. maj fra 09:00-16:00 

Tilmeldingsfrist d. 17. april 2021

Sidst opdateret 15/03 2021