Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Børn > Metodekursus om udredningsværktøjet (online)

Metodekursus om udredningsværktøjet (online)

Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus
​Kurset er for dig, der er myndighedssagsbehandler på handicapområdet for børn og unge 0 – 18 år. På rekvirerede forløb deltager ledelse og superbrugere på første modul efter nærmere aftale.
09 nov
Tid
09:00 - 16:00
Sted
Online
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus. Du får styrket dit faglige blik på kompleksiteten på børnehandicapområdet, får inspiration til anvendelse af udredningsværktøjet og får kvalificeret og systematiseret sagsarbejdet med målgruppen med afsæt i de fire kvalitetspejlemærker.

Når du har gennemført dette 3-dages kursus, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med udredningsværktøjet.

Du bliver bedre til at

  • Anvende udredningsværktøjet systematisk i praksis
  • Koble anvendelsen af udredningsværktøjet til de fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen
  • Anvende værktøjet i arbejdet med målgruppevurdering
  • Vurdere i hvilke situationer hhv. udredning og børnefaglig undersøgelse er relevant
  • Træffe velbegrundede valg på baggrund af faglige vurderinger
  • Anvende ICS-redskaberne; ICS-trekanten, magneter, de aldersopdelte fokusområder

Vær opmærksom på at dette 3-dags metodekursus, foregår på følgende datoer d. 09. november, 10. november og 8. december 2022.

Tilmeldingsfrist d. 12. oktober 2022

Læs mere og tilmeld dig metodekurset  

Sidst opdateret 15/09 2022