Kursus: Evidensbaserede metoder

På dette videnskursus får kursisten indsigt i, hvad evidens er, og hvad det vil sige at arbejde i en evidensbaseret praksis.
Kurset henvender sig til socialrådgivere, pædagoger, familiebehandlere og andre relevante fagpersoner indenfor det udsatte børne – og ungeområde
22 mar
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kontaktperson
Steffen Kaspersen

Formålet med kurset er at give kursisterne viden om arbejdet med evidensbaserede metoder samt forståelse for, hvornår disse metoder er anvendelige i praksis. Det er målet, at kursisterne opnår viden om perspektiver, gevinster samt problemstillinger i forbindelse med implementering af evidensbaserede metoder i dansk socialt arbejde.
Kursister vil på dagen blive præsenteret for følgende tre overskrifter:

1. Hvad er evidensbaserede metoder?
Dette spørgsmål besvares ud fra Krogstrups ”Kampen om evidens” samt SFI/Campbells udlægning af ”evidensstigen”. Desuden præsenteres dele af den nyeste forskning indenfor området gennem internationale forskerdatabaser som Atferdscenteret i Norge, Campbell, SFI, Socialstyrelsens Vidensportal, Trygfondens børneforskningscenter, dansk clearinghouse og andre.

2. Hvornår er de evidensbaserede metoder anvendelige i praksis?
Kursisterne får på videnskurset indsigt i, hvornår en evidensbaseret metode er løsningen, og hvornår en anden indsats bør foretrækkes. Til at afdække denne problemstilling tages konkret udgangspunkt i en evidensbaseret metode som ART, DUÅ eller PMTO. Disse metoder har en specifik beskrevet målgruppe både på alder, adfærd og familiemæssige forhold og er derfor eksemplariske, når det kommer til visitationsspørgsmål. Underviserne inddrager i form af konkrete cases gældende lov på området, herunder barnets reform, og vil på diskuterende vis forsøge at visitere to konkrete sager til en evidensbaseret indsats.

3. Fordele og udfordringer ved implementering af evidensbaserede metoder
Til at belyse dette emne baseres undervisningen teoretisk på D. Fixsens forskning og teorier indenfor implementering samt konkrete erfaringer fra Århus kommune hvor en områdechef og en medarbejder med speciale indenfor en evidensbaseret metode fortæller om fordele, perspektiver og problemstillinger ved at omlægge sin praksis fra traditionel familiebehandling til evidensbaserede metoder.

Kursusleverandør er VIA University College.

Tilmeldingsfrist: Senest 21. marts 2017 

Pris: 400 kr. inkl. moms

Link til online tilmelding på Via´s hjemmeside

Sidst opdateret 10/03 2017