Forside > Aktiviteter > Børn > Inspirationsarrangement om en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats - København

Inspirationsarrangement om en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats - København

Socialstyrelsen afholder de kommende år en række åbne inspirationsarrangementer, der henvender sig til de kommuner, som er i gang – eller overvejer at gå i gang - med at omlægge indsatsen for udsatte børn og unge mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.
10 okt
Tid
09:30 - 13:30
Sted
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
Kontaktperson
Line Askgaard

Inspirationsarrangementerne henvender sig (primært) til kommuner på børne- og ungeområdet og dagtilbudsområdet, som ikke allerede er en del af Partnerskabsnetværket som partnerskabs- eller referencekommune samt til private leverandørorganisationer, faglige organisationer og lignende. Der er tre pladser per organisation/kommune, og fordelingen af pladser sker efter først-til-mølleprincippet.

Inspirationsarrangementerne har til formål at formidle viden om kerneelementer i den helhedsorienteret omlægning af indsatsen. Ved inspirationsarrangementerne kan man derfor få indblik i aktuel viden på børne- ungeområdet, der relaterer sig til sagsbehandling, tilbudsvifte, koblingen til almenområdet samt forskellige ledelsesmæssige og organisatoriske greb, der kan understøtte omlægningsarbejdet.

Inspirationsarrangementerne er gratis og målrettet:

  • Strategisk chefniveau på det specialiserede/sociale og almene/forebyggende børne- og unge område
  • Fagchef/ledere for hhv. myndighed, indsatser og almen/forebyggelse på børne- og ungeområdet (afhænger af kommunens organisering)
  • Udviklingskonsulenter, projektledere og øvrige nøglepersoner
  • Kommuner, som ikke allerede er en del af Partnerskabsnetværket

Læs programmet for arrangementet her (pdf)

(Der er pr. 6 september foretaget enkelte rettelser i programmet)

OBS: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet i København.

Det er dog fortsat muligt at tilmelde sig inspirationsarrangementet i Aarhus d. 13. oktober. Du kan tilmelde dig Aarhusarrangementet via nedenstående link:

Inspirationsarrangement om en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats - Aarhus

Sidst opdateret 23/09 2016