Forside > Aktiviteter > Børn > Informationsmøde: Pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområdet

Informationsmøde: Pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområdet

Socialstyrelsen udmelder i marts 2017 en pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområde. I den forbindelse afholdes to informationsmøder, hvor interesserede kommuner kan høre mere om projektets formål og aktiviteter og blive klogere på selve ansøgningsprocessen.
Målgruppen for arrangementet er primært ansatte i den kommunale forvaltning, fx udviklingskonsulenter, ledere eller projektledere og tilsvarende ansatte i organisationer, der samarbejder med en kommune om en lovende praksis på børne- og ungeområdet.
28 mar
Tid
12:00 - 16:00
Sted
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-19, 7100 Vejle
Kontaktperson
Julie Flotin Jensen

Socialstyrelsen udmelder i marts 2017 en ansøgningspulje, som kan søges af kommuner, der har en lovende praksis på børne- og ungeområdet, og som ønsker at videreudvikle og evaluere deres praksis i samarbejde med Socialstyrelsen og en ekstern leverandør.

Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse alle interesserede kommuner til at deltage i et af de to informationsmøder, der afholdes om puljen. Møderne afholdes i Vejle den 28. marts og i København den 30. marts – begge dage fra kl. 12-16.

På møde vil vi komme ind på:

- Hvad er lovende praksis?
- Hvad skal der ske i løbet af projektet?
- Hvordan søger man om midler fra puljen?

Derudover vil der være tid til spørgsmål.

Om projektet

I løbet af projektperioden skal man som kommune indgå i et tæt samarbejde med en ekstern leverandør og Socialstyrelsen om at udvikle den lovende praksis gennem et analyse- og udviklingsforløb, hvor der tages udgangspunkt i den eksisterende praksis og suppleres og kvalificeres ud fra aktuel bedste viden på området. Den lovende praksis skal derudover beskrives, og resultaterne skal dokumenteres for at få mere viden om, hvordan praksis virker for borgerne. Medarbejdere såvel som ledelse i kommunen vil komme til at spille en aktiv rolle gennem hele projektet. Projektperioden løber fra 2017-2019, og det forventes, at 7-8 kommuner vil kunne deltage i projektet.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte børn og unge og deres familier, der har behov for særlig støtte, eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte.

Ansøgerkredsen er landets kommuner. Man kan eventuelt søge i samarbejde med sociale tilbud eller organisationer. Kommunerne skal have en lovende praksis i den forebyggende indsatsvifte for at kunne søge om at deltage i projektet.

Yderligere information

Du kan finde yderligere information om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside og på Tilskudsportalen, når puljen er udmeldt.

Tilmeldingsfrist: 26. marts 

Link til online tilmelding 

Sidst opdateret 09/03 2017