Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om underretninger

Videnkursus om underretninger

Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
Målgruppen for kurset er myndighedssagsbehandlere, der til dagligt arbejder med børn og unge med særlige behov. Kurset vil både være målrettet myndighedssagsbehandlere med kortere og længere erfaring indenfor området og myndighedssagsbehandlere med forskellig uddannelsesbaggrund. Det forudsætter dog viden og indsigt i Servicelovens Kapitel 11 og relaterede regler.
25 okt
Tid
09:00 - 16:00
Sted
VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Formålet med kurset er, at kursisterne skal have en uddybet viden og forståelse for de juridiske krav i forhold til modtagelsen og behandlingen af underretninger samt en udvidet forståelse af, hvilke tanker og hensyn, der ligger til grund for disse krav.

Kurset præsenterer kursisterne for forskellige socialfaglige redskaber og metoder til at gennemføre en sådan vurdering. Mange myndighedssagsbehandlere har allerede en grundlæggende viden og ikke mindst erfaring med at håndtere og vurdere underretninger.

Kurset beskæftiger sig med følgende elementer:

  • At kursisterne skal have viden og forståelse for de juridiske krav i forhold til modtagelsen og behandlingen af underretninger samt en forståelse af, hvilke tanker og hensyn, der ligger til grund for disse krav.
  • At kursisterne skal have viden om, hvordan sagsbehandlerne, med udgangspunkt i et socialfagligt og juridisk perspektiv, kan vurdere, hvorvidt der skal træffes afgørelse om påbegyndelse af en børnefaglig undersøgelse, eller underretningen i stedet skal føre til indsatser efter Lov om social service § 11, stk.3. Herunder, hvornår sagsbehandleren har tilstrækkelig med information til at foretage en sådan vurdering.
  • At kursisterne skal have viden om forskellige socialfaglige redskaber og metoder til at gennemføre en sådan vurdering.

Der vil endvidere være fokus på, hvorledes man dokumenterer vurderingen af en underretning bedst muligt, således at denne kan bruges i det videre arbejde, uanset hvilke handlinger der følger efter.

Tilmeldingsfristen er 27. september 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Du kan læse mere og tilmelde dig videnkurset om underretninger her. 

Sidst opdateret 05/06 2018