Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om matchning til en foranstaltning

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
Myndighedssagsbehandlere, ledere på børne- og ungeområder, familieplejekonsulenter samt leverandører, der arbejder med udsatte børn og unge.
13 nov
Tid
09:00 - 16:00
Sted
SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset giver myndighedssagsbehandlere, familieplejekonsulenter og leverandører viden om, hvordan de bedst tilrettelægger et foranstaltningsforløb, der tilgodeser barnets afdækkede behov og medvirker til, at børn/unge og deres familier oplever, at en foranstaltning fører til en positiv udvikling.

Kurset giver dig:

  • Fortrolighed med den lovgivningsmæssige ramme for valg af foranstaltning, herunder formålsbestemmelsen i Servicelovens kap. 11 og de almindelige forvaltningsretslige procesregler, bestemmelser omkring inddragelse samt barnets og dets families rettigheder
  • Forskningsbaseret viden og erfaringer om, hvordan det bedste match skabes ud fra en gennemgang af forskellige betydningsfulde faktorer, herunder forhold ved barnet, den unge og forhold ved foranstaltningen
  • Kendskab til konkrete metoder til tilrettelæggelse at et foranstaltningsforløb, der imødekommer barnets afdækkede behov og fører til en positiv udvikling
  • Kendskab til anvendelsen af ICS i forbindelse med valg af foranstaltning
  • Kendskab til særlige aspekter om matchning i forbindelse med anbringelser

Tilmeldingsfristen er d. 16. oktober 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnkurset om matchning til en foranstaltning her.

Sidst opdateret 05/06 2018