Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

​Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
Myndighedssagsbehandlere, psykologer, familiebehandlere, faglige konsulenter og faglige ledere.
26 feb
Tid
09:00 - 16:00
Sted
VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Kurset giver dig en indføring i, hvordan forældrekompetenceundersøgelserne bliver gennemført, hvordan de kan anvendes i sagsbehandlingen, og hvordan der med afsæt i forældrekompetenceundersøgelserne kan arbejdes med at udvikle og styrke forældrenes kompetencer.

Kurset giver dig desuden:

  • Forståelse for, hvad en forældrekompetenceundersøgelse er, og hvornår en undersøgelse bør iværksættes
  • Indblik i markørerne for højrisikoforældre – også før moderen bliver gravid
  • Viden om indholdet i såvel den psykologfaglige undersøgelse af forældrenes kompetencer som den socialfaglige vurdering.
  • Indsigt i konkrete forskningsbaserede metoder og redskaber til vurdering af de forskellige aspekter ved forældrekompetence.
  • Viden om, hvad der fremmer et pålideligt undersøgelsesresultat – også når forældrene ikke ønsker eller ikke er i stand til at medvirke i en undersøgelse.
  • Viden om og konkrete bud på metoder til formidling og opfølgning på undersøgelsens resultater.
  • Indsigt i, hvordan undersøgelsen kan anvendes i den videre sagsbehandling og, hvordan den kan indgå som et led i arbejdet med at udvikle og styrke forældrenes forældrekompetencer, herunder mentaliseringsevne.

Tilmeldingsfristen er d. 29 januar 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnkurset om forældrekompetenceundersøgelser her.

Sidst opdateret 18/10 2017