Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
Fagprofessionelle på børne- og ungeområdet.
02 okt
Tid
09:00 - 16:00
Sted
SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kursets formål er at give alle fagprofessionelle på børne- og ungeområdet et bedre videngrundlag og dermed øget mulighed for at bidrage til bedre, mere målrettede og helhedsorienterede indsatser for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

På kurset opnår du:

  • Kendskab til nyeste forskning, teori og evidensbaserede metoder omkring traumatiserede flygtningefamilier
  • Viden om særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund, herunder særlige forhold omkring uledsagede flygtningebørn
  • Viden om god interkulturel kommunikation
  • Redskaber til forebyggelse af konflikter og misforståelser i det sociale arbejde gennem indsigt i den kulturelle og sociale kontekst, som udsatte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund indgår i
  • Kendskab til de lovgivningsmæssige rammer for den tværfaglige indsats
  • Indblik i konkrete tværfaglige samarbejdsmetoder og organisationsformer i forhold til arbejdet med etniske minoritetsfamilier
  • Viden om æresrelaterede konflikter, generationskonflikter og social kontrol
  • Konkrete redskaber til det gode forældresamarbejde med etniske minoritetsforældre, herunder opmærksomhedspunkter omkring brug af tolk

Tilmeldingsfristen er d. 4 september 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere om og tilmeld dig videnkurset om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund her.

Sidst opdateret 05/06 2018