Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
Kommunale ledere og myndighedssagsbehandlere, der arbejder med anbragte børn og unge på både det psykosociale område og på specialområdet.
23 jan
Tid
08:30 - 16:00
Sted
UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset skal give sagsbehandlere og ledere på anbringelsesområdet viden om bestemmelserne i voksenansvarsloven og det særlige ansvar, som den anbringende myndighed har for gennem afgørelser og det personrettede tilsyn at understøtte, at anbringelsesstederne drager den fornødne omsorg for døgnanbragte børn og unge.

Du vil blive præsenteret for voksenansvarsloven ud fra et særligt myndighedsperspektiv suppleret med eksempler fra praksis. For at sikre, at den nye viden kan omsættes til praksis, vil du blive præsenteret for ideer til, hvordan I kan arbejde videre med relevante arbejdsgange, der kan støtte implementering.

Hvornår har du pligt til at træffe afgørelse efter voksenansvarsloven i forhold til et anbragt barn eller ung:

  • Kontrol med kommunikation og anvendelse af alarm og pejlesystemer under anbringelsen
  • Indgreb i bevægelsesfriheden
  • Anbringelse på delvis lukke afdeling/institution 
  • Anbringelse på sikret institutioner og særlig sikret afdeling

Hvordan skal du gennem dit personrettede tilsyn sikre, at anbringelsesstedet lever op til sit voksenansvar:

  • Vurdering af anbringelsens kvalitet kræver kendskab til voksenansvarsloven
  • Hvad er dine opgaver i forhold til anbringelsesstedets indberetning om magtanvendelse?
  • Hvordan bruger du aktivt reglerne om voksenansvar i opfølgningsarbejdet?

Implementering:

  • Hvordan implementerer I arbejdsgange, der kvalificerer myndighedsafgørelser og det personrettet tilsyn

Kursusleverandør er SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS.

Tilmeldingsfrist er d. 12 december 2017.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnkurset om voksenansvar overfor anbragte børn og unge her.

Sidst opdateret 18/10 2017