Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om børn, unge og rusmidler

Videnkursus om børn, unge og rusmidler

​Videnskurset sikrer en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge. Det giver et overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området.
Kommunale og andre relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker blandt børn og særligt unge.
20 sep
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Videnskurset gennemgår udvalgt forskning på feltet, særligt med henblik på hvor deltagerne kan afsøge yderligere viden i forhold til ens egen praksis. I forbindelse med gennemgang af rusmidler, vil der særligt arbejdes med de flydende overgange mellem at have et forbrug / et problematisk forbrug / et misbrug, herunder de forskellige perspektiver, som kan træde frem blandt forældre, den unge og omgivelserne.

Der sættes særligt fokus på et uddannelsesperspektiv og et psykologisk perspektiv omkring unges identitetsdannelse, da en usikker identitetsdannelse kan gøre de unge særligt disponerede for at vælge rusmidler. Herunder indgår også viden omkring det identitetsmæssige spændingsfelt, som unge står i mellem forældre på den ene side og ønsket om at være en del af et socialt fællesskab på den anden side.

Derudover vil der inddrages viden og erfaringer omkring dilemmaer og særlige fokusområder i det praktiske sociale arbejde med børn og unge og rusmidler. Det helhedsorienterede fokus vil være gennemgående på dagen.

Det forventes, at deltagerne har et vist kendskab til området, herunder kendskab til Servicelovens § 101 og den tilstødende lovgivning, som ikke gennemgås på dette kursus. Kurset har fokus på at sikre adgang til den aktuelt bedste viden og ikke direkte omstætning til praksis.

Det tilhørende undervisningsmateriale fungerer som et inspirationskatalog, deltagerne efterfølgende kan hente inspiration og viden til at udvikle egen praksis. I selve undervisningen er der mulighed for dialog i et mindre omfang og der kan stilles spørgsmål undervejs i dagen.

Tilmeldingsfristen er d. 23 august 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere om og tilmeld dig videnkurset om børn, unge og rusmidler her.

Sidst opdateret 05/06 2018