Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
​Kurset er rettet mod myndighedssagsbehandlere og leverandører, der arbejder med børn og unge med funktionsnedsættelser.
13 sep
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kontaktperson
Kirsten Klynge

På dette kursus sætter vi fokus på den helhedsorienterede indsats i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres familier. Med afsæt i familiernes livsvilkår, lovgivningens muligheder og den kommunale praksis skaber vi et overblik over de samlede støttemuligheder. Vi sætter ydermere fokus på, hvordan kommunens sagsbehandling kan sikre sammenhængen mellem den handicapkompenserende støtte og den særlige støtte.

Den bedste aktuelle viden og forskning samt praksis fra kommunerne vil indgå som en naturlig del af kurset, ligesom undervisningen er tilrettelagt, så lovgivningen løbende inddrages.

Kursusdagen er bygget op over følgende temaer:

  1. Livsvilkår, rådgivning og inddragelse af familier med børn og unge med funktionsnedsættelse – herunder de særlige udfordringer ved skift og overgange i barnets liv, mellem institutioner, sektorer mv.
  2. Overblik og eksempler på indsatser for børn, unge og familier – sammenhængen mellem råd og vejledning, den handicapkompenserende og den særlige støtte med henblik på en helhedsorienteret indsats
  3. Indblik i metoder til udredning af barnets funktionsevne samt barnets og familiens ressourcer, vanskeligheder og behov – herunder vil de nye værktøjer til udredning og handleplan blive præsenteret.

Tilmeldingsfristen er d. 16 august 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnkurset om børn og unge med funktionsnedsættelser her. 

Sidst opdateret 05/06 2018