Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om at skrive en sag

Videnkursus om at skrive en sag

​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
Myndighedssagsbehandlere og nyuddannede myndighedsrådgivere på børne- og ungeområdet, som har en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver eller socialformidler og erfaring fra myndighedsarbejdet i kommunen.
04 okt
Tid
09:00 - 16:00
Sted
Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Kravene til sagsbehandlere i kommunerne i dag er kendetegnet ved, at der skal arbejdes effektivt, ud fra et indgående kendskab til relevant lovgivning og håndtering af den i praksis, samt en sagsbehandling præget af dokumentation, systematik og forståelighed.

Dette kursus har fokus på at øge sagsbehandlernes kompetence, når de skriver i en børne- og ungesag, med hensyn til at bygge sagen korrekt op, så det fremgår, at der er taget relevante sagsskridt, skrive det lovgivningsmæssigt rigtige i sagen, så den er materielt korrekt behandlet, samt skrive forståeligt for alle parter.

Med inddragelse af deltagernes praksiserfaringer, samt øvelser ud fra casemateriale, vil de lovgivningsmæssige proceskrav blive behandlet. De enkelte faser i sagsbehandlingen gennemgås, fra underretning, henvendelse, over indledende behandling, indhentelse og samtykke fra børn, unge og forældremyndighedsindehavere, afgørelse om §50 undersøgelse, indsatsmuligheder til afgørelse og opfølgning. Fokus er på notatpligten jf. Offentlighedslovens § 13, der gælder for enhver af de mulige udviklinger i sagen, ligesom der er fokus på de dilemmaer, der kan opstå ved at vurdere en sags tyngde og forløb.

Der undervises i eksempler på, hvordan en sags forløb kan dokumenteres med generelle udtalelser og få, men velegnede eksempler, sådan at daglige eller små hændelser ikke tager billedet fra det, der er væsentligt i sagens substans.

Undervisningen vil desuden fokusere på at diskutere udfordringer i proceskravene til en sag, og kravene til fakta- og evidensbaserede vurderinger og afgørelser i sagerne, samt hvordan det skrives ind i sagen.

Tilmeldingsfristen er d. 6 september 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere om videnkurset om at skrive en sag her.

Sidst opdateret 05/06 2018