Viden om adoption uden samtykke

Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
Myndighedssagsbehandlere, faglige konsulenter og faglige ledere.
03 okt
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset har til formål at give myndighedssagsbehandlerne og de faglige konsulenter den efterlyste indføring i og viden om:

  • Hvornår bestemmelserne om adoption uden samtykke tages i anvendelse (målgruppen)
  • Hvilke sagsbehandlingsskridt, der skal være foretaget før en indstilling om adoption uden samtykke kan imødekommes (metode og implementering)
  • Aktuelle forskningsresultater på området (effekt)

På kurset får deltagerne:

  • Kendskab til hvilke sagsbehandlingsskridt, der skal være foretaget før en indstilling om adoption uden samtykke kan imødekommes
  • Evne til at vurdere, hvornår bestemmelserne om adoption uden samtykke tages i anvendelse
  • Viden om anvendelsen af adoptionslovgivningen med udgangspunkt i helhedsorienteret tilgang til barnets udvikling i samspil med prognoser i forhold til forældrekompetencer
  • Kendskab til sammenhængen mellem bestemmelserne i Serviceloven og adoptionslovgivningen

Der er tilmeldingsfrist d. 5 september 2017.

Prisen for deltagelse er 400 kr. inkl. moms.

Du kan læse mere og tilmelde dig videnkurset om adoption uden samtykke her.  

Sidst opdateret 21/07 2017