Forside > Aktiviteter > Børn > Børn som pårørende

Børn som pårørende

​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
​Kurset er for medarbejdere i almenområdet samt myndighedssagsbehandlere på børne-og ungeområdet, voksenområdet og myndighedspersoner i socialpsykiatrien og misbrugscentre.
04 dec
Tid
09:00 - 16:00
Sted
VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset giver dig viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing.

Kurset giver dig:

  • Kendskab til forskning om børn og unge, der er pårørende
  • Viden om forebyggende indsatser
  • Viden om barnet eller den unges behov for information omkring sygdommen/misbruget
  • Basal viden om konkrete faglige redskaber, som fagpersoner kan anvende i dialogen med børn og unge som er pårørende
  • Viden om tegn på mistrivsel hos målgruppen
  • Indsigt i, hvordan man kan inddrage barnet/den unge og forældrene, og hvordan man kan tydeliggøre barnets/den unges perspektiv i familier med sygdom og/eller misbrug
  • Viden om hvordan opfølgning kan tilrettelægges i grænsen mellem almenområdet, myndighed og civilsamfundet

Der er tilmeldingsfrist d. 16 november 2019

Prisen for deltagelser er 450 kr. inkl. moms. 

Læs mere og tilmeld dig videnskurset her. 

Sidst opdateret 02/10 2019