Aktiviteter om børn

06 jun

Konference: ”Fælles om en bedre barndom”

Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg
Kom og del erfaringer med at virkeliggøre en tidligere forebyggende og mere effektiv praksis på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen og Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune afholder tværfaglig konference.
07 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Odense

First Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
08 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - København

DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
12 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Korsør

Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
13 jun

Informationsmøde: Sociale indsatser i dagtilbud

Socialstyrelsen, Skibhusvej 52, 5000 Odense C
Socialstyrelsen inviterer alle kommuner til informationsmøde den 13. juni i Odense. Kom og hør om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud, der udmøntes ultimo september 2018.
14 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Viborg

Best Western Golf Hotel, Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
18 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Vejle

DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
22 jun

Informationsmøde for anbringelsessteder: Middelfart

Hotel Park Viaduktvej 28 5500 Middelfart
Socialstyrelsen inviterer til informationsmøde om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
25 jun

Informationsmøde for anbringelsessteder: Næstved

Hotel Vinhuset Sct. Peders Kirkeplads 4 4700 Næstved
Socialstyrelsen inviterer til informationsmøde om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
26 jun

Informationsmøde om udbud: Opstartsforløb til plejefamilier

Socialstyrelsen Skibhusvej 52 B Mødelokale 1 5000 Odense C
Socialstyrelsen udbyder en opgave omkring udvikling og implementering af et tæt støttet opstartsforløb til plejefamilier. I den forbindelse afholdes et informationsmøde om den udbudte opgave i Odense.
22 aug

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

Skærehallen, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
30 aug

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
03 sep

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
03 sep

Videnkursus om overgreb på børn og unge

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
05 sep

Videnkursus om plejefamilieområdet

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse. Kurset er en del af børnekataloget.
06 sep

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
13 sep

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
18 sep

Videnkursus om opsporing af udsatte børn og unge

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Kurset giver forsknings- og praksisbaseret viden og brugbare redskaber til opsporing af børn i udsatte positioner samt viden om egne og andre fagprofessionelles handlepligt og muligheder.
19 sep

Videnkursus om opfølgning og det personrettede tilsyn

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige krav omkring opfølgning og det personrettet tilsyn, herunder forståelse for vigtigheden af at have en sagsbehandlingsskik, der sikrer, at opfølgning sker, når der er sagligt belæg og behov for det.
20 sep

Videnkursus om børn, unge og rusmidler

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
​Videnskurset sikrer en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge. Det giver et overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området.
20 sep

Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk. Vær med den 20. september 2018 – tilmeldingen er åben nu!
24 sep

Videnkursus om efterværn

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
25 sep

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

UC Syddanmark, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø.
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
02 okt

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
03 okt

Videnkursus om efterværn

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
03 okt

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
04 okt

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

UC Sjælland, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
04 okt

Videnkursus om at skrive en sag

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København
​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
09 okt

Videnkursus om den gode afgørelse

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
På kurset lærer du at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget og samtidig er forståelig for børn, unge og deres familier.
09 okt

Videnkursus om adoption uden samtykke

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
Viser 1-30 af 51. Per side 10 20 30 100
1 / 2