Aktiviteter om børn

30 mar

Informationsmøde: Pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområdet

MBK København, Pilestræde 61, 1112 København K
Socialstyrelsen udmelder i marts 2017 en pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområde. I den forbindelse afholdes to informationsmøder, hvor interesserede kommuner kan høre mere om projektets formål og aktiviteter og blive klogere på selve ansøgningsprocessen.
04 apr

Inspirationsdag: Forebyggelse af overgreb

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Kom og del jeres erfaringer og ideer om forebyggelse og håndtering af seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge – og styrk jeres egen indsats. Socialstyrelsen inviterer kommunale chefer, konsulenter m.fl. til inspirationsdag 4. april om kommunernes arbejde og Socialstyrelsens konsulentbistand.
19 apr

Viden om forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset fokuserer på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og skal inspirere til succesfulde forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
20 apr

Videnkursus om at skrive en sag

VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens
​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
26 apr

Viden om overgreb på børn og unge

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
02 maj

Regionalt temamøde i Aalborg: Forebyggelse og håndtering af overgreb

Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg
Få viden om hvordan anbringelsessteder kan opkvalificere arbejdet med forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Socialstyrelsen afholder fem regionale temamøder i 2017.
04 maj

Regionalt temamøde i Aarhus: Forebyggelse og håndtering af overgreb

Aarhussalen Skt. Knuds Torv 3 8000 Aarhus C
Få viden om hvordan anbringelsessteder kan opkvalificere arbejdet med forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Socialstyrelsen afholder fem regionale temamøder i 2017.
04 maj

Viden om forældrekompetenceundersøgelser

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver bl.a. en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
08 maj

Inspirationsmøde om omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats - København

Inspirationsarrangementer finder sted 8. maj 2017 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
Socialstyrelsen afholder igen gratis inspirationsarrangementer for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge med fokus på formidling af viden om og erfaring med omlægning af indsatsen på området udsatte børn og unge.
16 maj

Videnkursus om introduktion til ICS

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
​Kurset formidler viden om ICS som tænkning, teoretisk grundlag og metodik i arbejdet med udsatte børn og unge samt relevant lovgivning på det socialfaglige område. Der fokuseres på, hvordan man arbejder med ICS i en kommunal sammenhæng, herunder udfordringer og faldgrupper.
16 maj

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
16 maj

Videnkursus om servicelovens kapitel 11

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
​Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
16 maj

Kursus i samtaleredskabet Spillerum - 16. og 17. maj 2017

Socialstyrelsen i Odense Skibhusvej 52b, 1. sal Mødelokale 1
Deltagerne introduceres til det teoretiske fundament bag Spillerum og lærer, hvordan Spillerum kan anvendes i praksis. Ved kursets afslutning får deltagerne udleveret Spillerumsmaterialet.
17 maj

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
17 maj

Voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N
Kurset giver en grundig indføring i, hvordan man træffer de bedste myndighedsafgørelser efter den nye voksenansvarslov
17 maj

Videnkursus om underretninger

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kursets søger at styrke myndighedssagsbehandlernes juridiske og socialfaglige grundlag ift. at vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge.
18 maj

Viden om adoption uden samtykke

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
30 maj

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
29 maj

International konference om børn som pårørende

Clarion Hotell & Congress Malmö Live i Malmø
Vil du deltage i en stor international konference d. 29.-31- maj 2017 om børn som pårørende og unge omsorgsgivere? Deltag i konferencen og få ny viden og inspiration fra forskere, praktikere og politikere.
08 jun

Regionalt temamøde i Odense: Forebyggelse og håndtering af overgreb

Socialstyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C.
Få viden om hvordan anbringelsessteder kan opkvalificere arbejdet med forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Socialstyrelsen afholder fem regionale temamøder i 2017.
12 jun

Inspirationsmøde om omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats - Aarhus

Inspirationsarrangementer finder sted 12. juni 2017 på Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsen afholder igen gratis inspirationsmøder for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge med fokus på formidling af viden om og erfaring med omlægning af indsatsen på området udsatte børn og unge.
26 jun

Informationsmøde vedr. PPR-ansøgningspulje

First Hotel Grand Jernbanegade 18 5000 Odense
Informationsmøde vedr. ansøgningspulje til kommunerne om investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.
28 aug

Kursus i samtaleredskabet Spillerum - København

MBK, Pilestræde 61, 1 sal, 1112 København K
Deltagerne introduceres til det teoretiske fundament bag Spillerum og lærer, hvordan Spillerum kan anvendes i praksis. Ved kursets afslutning får deltagerne udleveret Spillerum.
04 sep

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
06 sep

Videnkursus om underretninger

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
06 sep

Videnkursus om evidensbaserede metoder

Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N
I dag baserer danske kommuner i stigende grad sin praksis på metoder med evidens. Men hvad er evidens, og hvornår er en evidensbaseret metode svaret på en social indsats? På dette kursus gives der indsigt i, hvad evidens er, og hvad det vil sige at arbejde i en evidensbaseret praksis.
06 sep

Kursus i samtaleredskabet Spillerum - Århus

Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Århus C
Deltagerne introduceres til det teoretiske fundament bag Spillerum og lærer, hvordan Spillerum kan anvendes i praksis. Ved kursets afslutning får deltagerne udleveret Spillerum.
12 sep

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
​Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
13 sep

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

UC Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
20 sep

Videnkursus om overgreb på børn og unge

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
Viser 1-30 af 62. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3