Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Børn

Aktiviteter om børn

03 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb – Region Hovedstaden

Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15 2450 København SV.
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
04 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Sjælland

Overgreb Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
15 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Midtjylland

Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
23 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Syddanmark

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
06 okt

AFLYST Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Nordjylland

Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
09 dec

Aflyst: Temamøde om opsporing af mistrivsel

Pga. de seneste coronarestriktioner kan vi desværre ikke gennemføre det planlagte virtuelle temamøde.
19 mar

Temamøde: Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn

Online
Socialstyrelsen inviterer til et virtuelt temamøde om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn. Temamødet holdes 19. marts 2021 og har fokus på, hvordan et tæt og tidligt samarbejde med barnets forældre kan understøtte en tidlig opsporing og indsats.
16 jun

Åbningswebinar om børneinddragelse

Forebyggelse og tidlig indsats Online
Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår inviterer til åbningswebinar for Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.
24 aug

Informationsmøde: Indsats til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

Online deltagelse
Mange børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser har svært ved at mestre hverdagen. Socialstyrelsen arbejder derfor sammen med VIVE på at udvikle en gruppebaseret mestringsindsats.
30 sep

Videnskursus: Børn og unge med funktionsnedsættelser

Online
Få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
07 okt

Temamøde om tidlig opsporing af spæd- og småbørn

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K
Socialstyrelsen inviterer til temamøde om tidlig opsporing af spæd- og småbørn, som er i risiko for mistrivsel. Vi sætter denne gang fokus på aktuel viden om tegn på mistrivsel hos de mindste børn, samt håndtering af de dilemmaer som fagprofessionelle på området kan opleve, bl.a. hvis de skal foretage en underretning.
04 nov

Webinar: ICS og udredningsværktøjet 2021

Zoom
Socialstyrelsen inviterer i november 2021 til webinarer om ICS og udredningsværktøjet, og du har nu mulighed for at tilmelde dig.
09 nov

Videnskursus: Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser

Online
​Ønsker du, at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
11 nov

Videnskursus: Børn som pårørende

Online
​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
15 nov

Videnskursus: Myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Online
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
16 nov

Videnskursus: Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser

Online
​Ønsker du, at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
16 nov

Videnskursus: Matchning til en foranstaltning

Online
​Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på?
14 dec

Videnskursus: Efterværn

Online
​Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet eller haft behov for en fast kontaktperson gennem opvæksten. Der kan derfor være behov for støtte i form af efterværn. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.