Gå til indhold
Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

27 okt

Metodekursus om ICS

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette 3-dags ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
28 okt

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig.
29 okt

Uddannelse i SØM

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg
Kom på uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Uddannelsen består af to kursusdage og afholdes flere steder i landet. Denne begivenhed vedrører kurset i Aalborg.
29 okt

Temadag om værgemål

Temadagen foregår online
Taskforce - Handicap holder virtuel temadag om værgemål. Her sætter vi fokus på centrale dele af sagsbehandlingen i forbindelse med etablering af værgemål for voksne borgere med hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred.
02 nov

Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

UC Syd, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
02 nov

SSP webinar 2020: Unges digitale liv, IT-kriminalitet og risikoadfærd

Webinar
Hvordan er de unge på nettet, hvornår er online-adfærd bekymrende, og hvordan kan vi i SSP-regi være sammen om at forebygge unges online-kriminalitet? Det sætter Socialstyrelsen spot på med dette webinar.
03 nov

Uddannelse i SØM

VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K
I efteråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Uddannelsen består af to kursusdage og holdes i Odense og København. Denne begivenhed vedrører kurset i København.
03 nov

Videnskursus om underretninger

Kirsten KlyngeUCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
03 nov

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnskurset "In-troduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik.
05 nov

Konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter

Online
Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter. Konferencen samler op på viden og erfaringer med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder.
09 nov

Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering

COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Styrk din forståelse af, hvilke tilgange der fremmer borgerens recovery-proces. På dette kursus får du indsigt i de essentielle delelementer i både recovery og rehabilitering samt viden om metoder og refleksive redskaber til at anvende forskellige tilgange i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgeren i processen.
09 nov

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
09 nov

Metodekursus i samarbejdsmodellen (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
På dette kursus lærer du samarbejdsmodellen som metode og som en tilgang til koordinering og sammenhæng mellem indsatser. Der vil være et særligt fokus på din egen rolle og faglighed i det fælles tværfaglige samarbejde omkring og med borgeren. Det kan fx være koordinering i en sammenhængende kommunal ungeindsats.
10 nov

Webinar om magtanvendelse

Afholdes virtuelt
Socialstyrelsen inviterer til webinar om magtanvendelse på voksenområdet. Webinaret introducerer til magtanvendelsesreglerne og giver viden om metoder til at forebygge magt samt indsigt i, hvordan borgere selv oplever magtanvendelse.
11 nov

Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du allerede gennemført metodekurset i bo-støttemetoderne CTI eller ICM, og ønsker du at målrette dit arbejde med metoden i indsatsen til unge? Så er ungemodulet relevant for dig. På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed, så de unge mødes med en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation
17 nov

Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
​Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?
19 nov

Konference: Superbrugerseminar i ICS 2020

Virtuel konference
Socialstyrelsen inviterer igen i år til superbrugerseminar og en formiddag med fokus på inspiration, vidensdeling og nyheder på området.
24 nov

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
26 nov

Nordisk virtuel konference om hjemløshed

Online
'Social støtte og boliger til mennesker, der oplever hjemløshed' er temaet for denne virtuelle konference, der er målrettet alle i de nordiske lande.
01 dec

VISO-konferencen 2020 (aflyst)

VISO-konferencen 2020 er aflyst.
08 dec

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
09 dec

Temadag om ændringerne i SEL 101

Online
Socialstyrelsen inviterer til virtuel temadag om ændringerne i servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrug. Deltag med dine kollegaer og bliv klædt på til at implementere de nye lovkrav.
09 feb

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.