Aktiviteter

28 mar

Temadag om ungdomssanktionen: Forældreinddragelse og forældresamarbejde

Hotel Park Viaduktvej 28 - 5500 - Middelfart
Socialstyrelsen holder temadag om ungdomssanktionen med temaerne: Forældreinddragelse og forældresamarbejde
28 mar

Informationsmøde: Pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområdet

Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-19, 7100 Vejle
Socialstyrelsen udmelder i marts 2017 en pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområde. I den forbindelse afholdes to informationsmøder, hvor interesserede kommuner kan høre mere om projektets formål og aktiviteter og blive klogere på selve ansøgningsprocessen.
30 mar

Børn, unge og rusmidler

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg
Videnskurset skal sikre en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge.
30 mar

Informationsmøde: Pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområdet

MBK København, Pilestræde 61, 1112 København K
Socialstyrelsen udmelder i marts 2017 en pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområde. I den forbindelse afholdes to informationsmøder, hvor interesserede kommuner kan høre mere om projektets formål og aktiviteter og blive klogere på selve ansøgningsprocessen.
04 apr

Inspirationsdag: Forebyggelse af overgreb

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Kom og del jeres erfaringer og ideer om forebyggelse og håndtering af seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge – og styrk jeres egen indsats. Socialstyrelsen inviterer kommunale chefer, konsulenter m.fl. til inspirationsdag 4. april om kommunernes arbejde og Socialstyrelsens konsulentbistand.
19 apr

Viden om børn og unge med funktionsnedsættelser

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus
Kurset sætter fokus på den helhedsorienterede indsats i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser.
19 apr

Viden om forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset fokuserer på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og skal inspirere til succesfulde forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
20 apr

Viden om plejefamilieområdet

UC Sjælland, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse.
24 apr

Voksenansvar overfor anbragte børn og unge

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver en grundig indføring i, hvordan man træffer de bedste myndighedsafgørelser efter den nye voksenansvarslov
26 apr

Viden om overgreb på børn og unge

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
04 maj

Viden om forældrekompetenceundersøgelser

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver bl.a. en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
08 maj

Inspirationsarrangement om omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats - København

Inspirationsarrangementer finder sted 8. maj 2017 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
Socialstyrelsen afholder igen gratis inspirationsarrangementer for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge med fokus på formidling af viden om og erfaring med omlægning af indsatsen på området udsatte børn og unge.
16 maj

Kursus i samtaleredskabet Spillerum - 16. og 17. maj 2017

Socialstyrelsen i Odense Skibhusvej 52b, 1. sal Mødelokale 1
Deltagerne introduceres til det teoretiske fundament bag Spillerum og lærer, hvordan Spillerum kan anvendes i praksis. Ved kursets afslutning får deltagerne udleveret Spillerumsmaterialet.
18 maj

Viden om adoption uden samtykke

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
29 maj

International konference om børn som pårørende

Clarion Hotell & Congress Malmö Live i Malmø
Vil du deltage i en stor international konference d. 29.-31- maj 2017 om børn som pårørende og unge omsorgsgivere? Deltag i konferencen og få ny viden og inspiration fra forskere, praktikere og politikere.
29 maj

Kursus til koordinatorer for unge i ungdomssanktionen

Severin, Skovsvinget 20, 5500 Middelfart
Koordinatorkurset klæder deltagerne på til at kunne varetage rollen som koordinator for unge, der idømmes en ungdomssanktion.
30 maj

Viden om børn og unge der begår kriminalitet

UC Sjælland, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Kurset giver et indblik i igangværende udviklingsmuligheder, der afprøves i Danmark og introducerer screeningsværktøjer i forhold til at undersøge børn og unges støtte og eller behandlingsbehov, myndighedssagsbehandlers rolle, samarbejdspartnere og organisering af området.
30 maj

Viden om børn og unge med psykiske lidelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
30 maj

Handicap 2017

Scandic Jacob Gade Flegborg 8, 7100 Vejle
Socialstyrelsen og COK byder velkommen til en ny national handicapkonference, der i 2017 sætter fokus på empowerment.
08 jun

Viden om efterværn

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
12 jun

Inspirationsmøde om omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats - Aarhus

Inspirationsarrangementer finder sted 12. juni 2017 på Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsen afholder igen gratis inspirationsmøder for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge med fokus på formidling af viden om og erfaring med omlægning af indsatsen på området udsatte børn og unge.
02 nov

Kursus til koordinatorer for unge i ungdomssanktionen

Severin, Skovsvinget 20, 5500 Middelfart
Koordinatorkurset klæder deltagerne på til at kunne varetage rollen som koordinator for unge, der idømmes en ungdomssanktion.