Aktiviteter

22 nov

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
​Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
23 nov

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset stiller skarpt på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnets særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
23 nov

PMTO-kursusdag

Campus Carlsberg, København.
Kursusdagen har fokus på, hvordan du kan bruge Parent Management Training – Oregon (PMTO) i arbejdet med børn og unge op til 17 år, der har ADHD.
27 nov

PMTO-kursusdag

UCL, Niels Borhs Vej, Odense.
Kursusdagen har fokus på, hvordan du kan bruge Parent Management Training – Oregon (PMTO) i arbejdet med børn og unge op til 17 år, der har ADHD.
27 nov

Temadag vedr. Forløbsbeskrivelsen Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Konferencecenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder en temadag om forløbsbeskrivelsen vedrørende kompleks erhvervet hjerneskade. Temadagen er en opfølgning på udgivelsen af forløbsbeskrivelsen Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde fra august 2016, og vil særligt fokusere på de dele af forløbsbeskrivelsen, der handler om organisering og samarbejde samt identitetsrekonstruktion.
27 nov

Kursus i samtaleredskabet Spillerum - Aalborg

First Hotel Aalborg, Rendsburggade 5, 9000 Aalborg
Deltagerne introduceres til det teoretiske fundament bag Spillerum og lærer, hvordan Spillerum kan anvendes i praksis. Ved kursets afslutning får deltagerne udleveret Spillerum.
28 nov

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
28 nov

Videnkursus om opsporing af udsatte børn og unge

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
Kurset giver forsknings- og praksisbaseret viden og brugbare redskaber til opsporing af børn i udsatte positioner samt viden om egne og andre fagprofessionelles handlepligt og muligheder.
30 nov

Konference om dagtilbud af høj kvalitet

Nyborg Strand, Østerøvej 3, 5800 Nyborg
Dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, udvikling og læring. På den baggrund inviterer Socialstyrelsen praktikere til landsdækkende konference om høj kvalitet i dagtilbud.
30 nov

Videnkursus om efterværn

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
30 nov

Netværksmøde - multiple funktionsnedsættelser

Socialstyrelsen. Odense C.
30. november 2017 er der igen møde i det faglige netværk om multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Denne gang er der fokus på resultatdokumentation. Netværket er åbent for nye deltagere.
04 dec

Dublet-konference: Dagtilbud af høj kvalitet

Nyborg Strand, Østerøvej 3, 5800 Nyborg
Dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, udvikling og læring. På den baggrund inviterer Socialstyrelsen praktikere til landsdækkende konference om høj kvalitet i dagtilbud. Dublet-konferencen finder sted den 4. december i Nyborg.
05 dec

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
05 dec

VISO-konference

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med børn, unge og voksne inden for handicap-, specialundervisnings– og udsatteområdet. Oplev en spændende dag med specialiseret viden og erfaringer fra praksis og forskning.
05 dec

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
06 dec

Videnkursus om plejefamilieområdet

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse. Kurset er en del af børnekataloget.
06 dec

Temadage om overgangen fra barn til voksen på handicapområdet

Scandic Hotel, Vester Søgade 6, 1601 København V.
Vil du vide mere om, hvad kommunen kan gøre for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet i forbindelse med unges overgang til voksenlivet? Så vær med på en af Socialstyrelsens to temadage i december. Temadagene afholdes af Task forcen på handicapområdet.
07 dec

PMTO-kursusdag

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.
Kursusdagen har fokus på, hvordan du kan bruge Parent Management Training – Oregon (PMTO) i arbejdet med børn og unge op til 17 år, der har ADHD.
11 dec

Temadage om overgangen fra barn til voksen på handicapområdet

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Vil du vide mere om, hvad kommunen kan gøre for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet i forbindelse med unges overgang til voksenlivet? Så vær med på en af Socialstyrelsens to temadage i december. Temadagene afholdes af Task forcen på handicapområdet.
17 jan

Videnkursus om opfølgning og det personrettede tilsyn

VIA, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg
Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige krav omkring opfølgning og det personrettet tilsyn, herunder forståelse for vigtigheden af at have en sagsbehandlingsskik, der sikrer, at opfølgning sker, når der er sagligt belæg og behov for det.
23 jan

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
23 jan

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
23 jan

Konference: FIT i Danmark – implementering og erfaringer

Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Socialstyrelsen og COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) byder velkommen til en dag for alle, der arbejder med FIT (Feedback Informed Treatment) – eller overvejer at gøre det – og som er interesserede i at høre om brug og implementering af metametoden FIT
29 jan

Videnkursus om introduktion til opsporing af udsatte børn og unge

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
På kurset får du teoretisk og forskningsbaseret viden på området opsporing af udsatte børn og unge. Du bliver klædt på til at forstå, hvordan du i din praksis på systematisk vis kan bidrage til at spore indikatorer på mistrivsel og overgreb, og derudfra foretage en bekymringsafklaring – og evt. underretning.
05 feb

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
06 feb

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset stiller skarpt på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnets særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
07 feb

Videnkursus om adoption uden samtykke

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
21 feb

Videnkursus om introduktion til ICS for myndighedssagsbehandlere

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Kurset formidler viden om ICS som tænkning, teoretisk grundlag og metodik i arbejdet med udsatte børn og unge samt relevant lovgivning på det socialfaglige område. Der fokuseres på, hvordan man arbejder med ICS i en kommunal sammenhæng, herunder udfordringer og faldgrupper.
26 feb

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
​Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
27 feb

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
Viser 1-30 af 41. Per side 10 20 30 100
1 / 2