Aktiviteter

24 sep

Uddannelse i SØM - Den Socialøkonomiske Investeringmodel - Spor 1 (Region Hovedstaden)

Hotel Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der kan styrke beslutningsgrundlaget og sætte fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser.
24 sep

Videnkursus om efterværn

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
24 sep

Mestringsindsatser til familier med børn med handicap

Thoravej 29, 2400 København NV.
Socialstyrelsen, Greve og Københavns Kommune inviterer til et inspirationsmøde, hvor indsatserne Stepping Stones, terapeutisk bistand og forældrekursus bliver præsenteret. Hør om effekterne af indsatserne, og hvordan de kan gøre en forskel for familier, der har et barn med handicap.
25 sep

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

UC Syddanmark, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø.
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
25 sep

Uddannelse i SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel - Spor 2 (Region Hovedstaden)

Hotel Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der kan styrke beslutningsgrundlaget og sætte fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser.
25 sep

Forenkling af ICS og værktøj til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

UC Syddanmark, Stengårdsvej 144, 6705, Esbjerg Ø
Bliv introduceret til ICS forenklingen og bliv klædt godt på til at arbejde med det forenklede udredningsværktøj på børnehandicapområdet på dette 2-dags kursus.
26 sep

Temadag om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Socialstyrelsen Skibhusvej 52B, mødelokale 1 5000 Odense
Socialstyrelsen afholder i forbindelse med ungdomssanktionen temadag om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Der vil blandt andet være fokus på forskellige former for ekstremisme og radikalisering, herunder fx venstre- højre- og islamisk ekstremisme.
26 sep

Frivillighed 2018: Relationer og engagement i lokale fællesskaber

Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C
Samspillet mellem det frivillige engagement og kommuner/regioner er i fokus på årets nationale konference om frivillighed. Den holdes den 26. september. Blandt oplægsholderne er borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus, og den hollandske forsker Cees van den Boos.
27 sep

Konference: Dagtilbud af høj kvalitet 2018

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Socialstyrelsen inviterer til konference om, hvordan vi i praksis udvikler kvaliteten i vores dagtilbud til gavn for alle børn, og særligt børn i udsatte positioner.
01 okt

Uddannelse i SØM - Den Socialøkonomiske Investeringmodel - Spor 1 (Region Syddanmark)

Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der kan styrke beslutningsgrundlaget og sætte fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser.
01 okt

Informationsmøde for anbringelsessteder - om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge (Næstved)

Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved
Få viden om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
02 okt

Uddannelse i SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel - Spor 2 (Region Syddanmark)

Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der kan styrke beslutningsgrundlaget og sætte fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser.
02 okt

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
03 okt

Videnkursus om efterværn

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
03 okt

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
04 okt

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

UC Sjælland, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
04 okt

Implementering af ICS forenkling for superbrugere

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
​Er du superbruger af ICS, så er dette 2-dags kursus målrettet dig. På førstedagen bliver du introduceret til ICS-forenklingen, og på anden dagen vil du blive klædt på til at understøtte dine kolleger i brugen af det forenklede ICS.
04 okt

Videnkursus om at skrive en sag

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København
​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
04 okt

Fyraftensmøde om peer-indsatser (Roskilde)

Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
På fyraftensmødet vil du høre om tre partnerskabers erfaringer med at implementere peerstøtte i den kommunale og regionale psykiatri.
08 okt

Informationsmøde for anbringelsessteder - om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge (Middelfart)

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Få viden om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
09 okt

Videnkursus om den gode afgørelse

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
På kurset lærer du at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget og samtidig er forståelig for børn, unge og deres familier.
09 okt

Videnkursus om adoption uden samtykke

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
09 okt

Fyraftensmøde om peer-indsatser (Helsingør)

Kulturværftet, Allégade 2, 3000 Helsingør
På fyraftensmødet vil du høre om tre partnerskabers erfaringer med at implementere peerstøtte i den kommunale og regionale psykiatri.
10 okt

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
10 okt

Implementering af ICS forenkling for superbrugere

Kbh. Prof. Skole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
​Er du superbruger af ICS, så er dette 2-dags kursus målrettet dig. På førstedagen bliver du introduceret til ICS-forenklingen, og på anden dagen vil du blive klædt på til at understøtte dine kolleger i brugen af det forenklede ICS.
11 okt

Brugerkursus i YLS/CMI

Danhostel Esbjerg Gl. Vardevej 80 6700 Esbjerg
Socialstyrelsen tilbyder brugerkursus i dokumentationssystemet YLS/CMI til fagfolk, der arbejder med unge med en kriminel adfærd. Redskabet kan bruges til at screene den unges tilbagefald til kriminalitet og til at planlægge og dokumentere indsatsen.
11 okt

Konference om socialt udsatte grønlændere i Danmark

ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense
Socialstyrelsen, COK og en række kommunale aktører afholder konference om socialt udsatte grønlændere i Danmark den 11. oktober i Odense. Konferencen beskæftiger sig med sociale indsatser målrettet udsatte med grønlandsk baggrund.
23 okt

Grundkursus om ICS forenklingen

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
Kurset er afsæt for at arbejde med den forenklede version af ICS i myndighedsarbejdet.
23 okt

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
24 okt

​Videnkursus om servicelovens kapitel 11

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
Viser 1-30 af 63. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3