Aktuelle tal om hjemløshed

Både SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Ankestyrelsen indsamler og udgiver tal vedrørende mennesker, der er ramt af hjemløshed.

Hjemløsetællingerne

I 2007, 2009, 2011, 2013 og 2015 har SFI foretaget nationale kortlægninger af hjemløse i Danmark. Kortlægningerne er gennemført ved at sociale tilbud og myndigheder på hjemløseområdet i uge 6 hvert år har udfyldt et spørgeskema for hver enkelt hjemløse borger, de havde kontakt med eller kendskab til og som befandt sig i en hjemløshedssituation i den uge.

Det samlede opgjorte antal personer, som i uge 6 i de respektive år befandt sig i en hjemløsesituation er følgende:

  • 2007: 5.253 hjemløse
  • 2009: 4.998 hjemløse
  • 2011: 5.290 hjemløse
  • 2013: 5.820 hjemløse
  • 2015: 6.138 hjemløse

Det samlede antal hjemløse skal dog betragtes som et minimumstal, idet der lokalt vil være personer, der befinder sig i en hjemløsehedssituation, som ikke er blevet registeret i den nationale kortlægning (Benjaminsen og Christensen 2009:12).

Brugere i Botilbud

Ankestyrelsen har siden 1999 indsamlet oplysninger fra alle boformer omfattet af servicelovens § 110. Statistikken omhandler brugere på forsorgshjem og herberger opdelt efter bl.a. alder, køn, statsborgerskab, indtægt samt, hvor længe de bor på de enkelte institutioner. Der udsendes en årlig rapport – den sidst udsendte opgørelse er for 2015 og offentliggjort i 2016.

Sidst opdateret 21/07 2016