Koordinering af specialrådgivning under VISO (KaS)

Den mest specialiserede specialrådgivning på områderne vedr. hørenedsættelse, synsnedsættelse, døvblindhed og epilepsi mv. blev 1. juli 2014 samlet i et nationalt netværk under VISO.

Organiseringen under VISO skal sikre, at alle fagfolk, borgere og pårørende, der har behov for en meget specialiseret rådgivning også har adgang til den.
Med andre ord skal det være behovet – ikke kommunens beliggenhed eller borgerens adresse – der er afgørende for, hvilken rådgivning man kan få.

Ny organisering – betydning for dig?

Hvad enten du henvender dig som borger eller som fagperson har det ingen praktisk betydning, at specialrådgivning fra de seks leverandører nu er organiseret anderledes.
Både fagpersoner og borgere skal fortsat kontakte de forskellige leverandører direkte. Henvendelsen skal ikke gå igennem VISO. Det nye er, at alle seks leverandører nu er landsdækkende, og at du kan benytte dig af deres rådgivning uanset, hvorfra i landet du henvender dig.

Specialrådgivningen hos disse seks leverandører er nu samlet under VISO:

  • Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg
  • Center for Høretab i Fredericia
  • Børnekliniken i København
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede i København
  • Synscenter Refsnæs i Kalundborg
  • Specialrådgivning om Epilepsi v. Filadelfia i Dianalund

VISO har samtidig fået ansvaret for at koordinere vidensudviklingen på de områder, specialrådgivningen hos de seks leverandører repræsenterer. Det skal fastholde et højt fagligt niveau og sikre udvikling på området.

Målgrupper og ydelser hos de seks leverandører:

Børnekliniken
Målgruppe: Børn (0-6 år) med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed
www.boernekliniken.dk

Center for Døvblindhed og Høretab
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med medfødt døvblindhed, erhvervet døvblindhed eller hørenedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.cdh.rn.dk

Center for Høretab
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med hørenedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed
www.cfh.dk

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
Målgruppe: Voksne/unge (14+ år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed
www.ibos.dk

Specialrådgivning om epilepsi v. Filadelfia
Målgruppe: Børn, unge og voksne (0+ år) med epilepsi
Ydelser: Rådgivning, vidensarbejde
www.soe.filadelfia.dk

Synscenter Refsnæs
Målgruppe: Børn (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.synref.dk

Mere info

Du kan læse mere om baggrunden for koordinering af specialrådgivningen på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Se også lovforslaget med bemærkninger. Klik nedenstående links:

Socialstyrelsens hjemmeside kan være et oplagt sted at søge efter aktuel viden på områderne. Se også centrale udmeldinger om bl.a. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab på Socialstyrelsen hjemmeside. Klik på nedenstående links:

Sidst opdateret 23/06 2016