Bolignetværk

Bolignetværket afholder halvårlige arbejdsmøder med det formål at inspirere og påvirke det politiske og organisatoriske niveau.

Bolignetværket er oprettet i tilknytning til Unge Hjemløse-projektet, og har som mål at:

  • Udvikle og kvalificere boligindsatsen for udsatte unge i hjemløshed og risiko for hjemløshed.
  • Medvirke til at der skabes flere boligløsninger og bedre adgang til passende boliger til unge i målgruppen.
  • Medvirke til at der etableres og bevares boliger, der matcher de unges behov og betalingsmuligheder.

Læs bolignetværkets kommissorium her (Word)

Dagsorden (Word)

Oplæg ved Tom Rønning; Odense en inkluderende by (PP)

Oplæg ved Birthe Povlsen, Socialstyrelsen: Udslusningsboliger, Aktivloven § 34 (PP)

Oplæg ved Susan Fiil Præstegaard og Betina Tandrup Holm: Deleboligordninger (PP)

Oplæg ved Søren Buggeskov, fuldmægtig, UIBM: Inklusionsboliger i nyt satspuljeinitiativ (PP)

Oplæg ved Lone Jacobi Nielsen, Aalborg Kommune: Erfaringer med helhedsplaner og stop for dyre renoveringer (PP)

Oplæg ved Allan Søstrøm, direktør, Østjysk Bolig: Anvendelse af erhvervsbyggeri til ungdomsboliger (PP)

Sidst opdateret 02/05 2016