Om hjemløshed

De senere år er der sket en markant stigning i antallet af unge, der befinder sig i hjemløshed. Hver femte borger i hjemløshed er således en ung i alderen 18-24 år.

Hjemløshed handler ikke blot om at mangle en bolig, men relaterer sig til og falder ofte sammen med en lang række andre problemstillinger. Problemstillinger, som kan vanskeliggøre det at skaffe sig en bolig, bo i den og beholde den.

De unges situation er ofte kendetegnet ved følgende forhold:

  • Opvækst med svære betingelser, fx ustabilitet, manglende støtte, vold
  • Foranstaltninger under opvækst
  • Ustabil skolegang
  • Begrænset støtte fra nære voksne
  • Ustabil eller manglende tilknytning til uddannelse og beskæftigelse 
  • Dårlig økonomi
  • Misbrug
  • Psykiske vanskeligheder.

Til under Om hjemløshed

Trods deres ofte komplekse situation, er der mange af de unge, der ikke opsøger hjælp eller benytter de traditionelle tilbud på hjemløseområdet. Omkring halvdelen af de unge, der befinder sig i hjemløshed, overnatter primært hos familie, venner eller bekendte.

Der kan derfor være behov for en særlig indsats i forhold til at få skabt og fastholdt kontakten til disse unge samt til at få de unge udredt og iværksat den rette støtte hele vejen rundt.

Du kan læse meget mere om hjemløshed på siderne nedenfor: 

Sidst opdateret 24/04 2015