Efterværnspakken

Efterværnspakken er en samlet pakke af initiativer, som har haft til formål at forbedre tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet og muligheder for at klare sig godt som voksne.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2011-2014 blev der vedtaget en række initiativer, der skulle styrke efterværnsindsatsen over for unge, der ophører med en anbringelse.

Der er tale om en samlet pakke af initiativer, som har haft til formål at forbedre tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet og muligheder for at klare sig godt som voksne.

Den samlede Efterværnspakke består af følgende initiativer:

Sidst opdateret 29/01 2016