Om efterværn

Overgangen fra barn til voksen er en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være ekstra svær.

Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden hjælp.

Overgangen til voksenlivet kan byde på problemer inden for en række sociale forhold:

  • Ustabile boligforhold
  • Svagt eller intet netværk
  • Ensomhed
  • Dårligere helbred
  • Højere risiko for misbrug
  • Psykiske lidelser
  • Ringe selvværd 
  • Markant ringere chance for at gennemføre en uddannelse.

Til siden Om efterværn

Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse og gives, hvis det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed.

Sidst opdateret 23/04 2015