SocialAnalyse Anbragte børn og unge

Analysen tager udgangspunkt i indsatstrappen og undersøger udviklingen fra 2010-2014 og de kommunale udgifter til anbringelser. Indsatstrappen illustrerer de forskellige indsatstrin målrettet socialt udsatte børn og unge, som kommunerne efter Serviceloven kan sætte i værk.

Socialstyrelsen har gennemført analysen af anbragte børn og unge på indsatstrappen fra 2010 til 2014 baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik.

Resultaterne viser, at der fra 2010 til 2014 er sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle 0-22-årige. I 2014 er der 13.380 anbragte børn og unge svarende til 0,86 pct. af alle 0-22-årige i Danmark.

De fleste anbringelser er i plejefamilier i hele perioden, og denne andel er steget fra 2010 til 2014. Modsat er andelen af børn og unge anbragt på institutionstilbud faldet fra 2010 til 2014.

Kommunernes samlede udgifter til anbringelser er ligeledes faldet i perioden og udgør ca. 9,1 mia. kr. i 2014. For både andelen af anbragte børn og unge og udgifter findes markante forskelle mellem kommunerne.


Hent publikationen