PMTO guide til arbejdet med ADHD

Formålet med denne ADHD-guide til PMTO-terapeuter er at forstærke PMTO arbejdet, når der er ADHD-problematikker. Målet er at formidle de virksomme elementer i PMTO, når familier har ADHD problematikker.