Mit barn stammer - hvad gør jeg

Faghæftet Mit barn stammer – hvad gør jeg? har to formål: for det første vil det forsøge at besvare de spørgsmål, som nye forældre til børn, der begynder at stamme, har. For det andet formidles viden til pædagoger, talepædagoger/logopæder og andre fagfolk om, hvilke udfordringer man står med som forældre, og hvilke behov man har for hjælp, når ens barn stammer.

1. udgave, 1. oplag
Trykt udgave: ISBN 978-87-93052-25-3
Elektronisk udgave: ISBN 978-87-93052-26-0


Hent publikationen