Oversigt over udvælgelseskriterier

Her kan du se, hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelsen af instrumenter til evaluering.
DER LÆGGES VÆGT PÅ FØLGENDE

Outcome

Relativt brede outcomes (tværgående instrumenter).

Målgruppe

Relativt brede målgrupper (tværgående instrumenter).

Karakteristik af målemetoden

Relativt korte spørgeskemaer, gerne til selvudfyldelse.

Dansk oversættelse, danske normtal mv.

En god dansk oversættelse og danske normtal (hvis relevant) for at tage højde for kulturelle og kontekstuelle forskelle mellem Danmark og det land, hvor instrumentet er udviklet.

Dansk anvendelse

At der er erfaringer med at anvende instrumentet i Danmark.

Reliabilitet

At måleinstrumentet måler præcist og sikkert.

Validitet

At måleinstrumentet belyser det, det skal.

Responsivitet

At måleinstrumentet kan registrere forandringer (en forudsætning for at det kan bruges til effektmåling).

Administrerbarhed

Kort tidsforbrug til dataindsamling. Få eller ingen krav til dataindsamlers formelle kvalifikationer. Kort oplæringstid og gode manualer til instruktion. Etik mv. i forhold til borgeren er i orden.

Licensforhold og anvendelse

At instrumentet er gratis eller billigt at anvende.

Samlet vurdering

Der foretages en samlet vurdering på baggrund af ovenstående. Ingen instrumenter opfylder alle krav.
Sidst opdateret 16/04 2015