Validerede instrumenter på voksenområdet

Her kan du se de instrumenter på voksenområdet, der foreløbig er validerede.

OUTCOME

INSTRUMENT

BEMÆRKNINGER

Almindelig daglig levevis Barthel-20 og Barthel-100 Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Almindelig daglig levevis ADL-I, ADL-Q, ADL-O Nyt lovende instrument
Ældre, fysiske forhold Bergs balanceskema Godt instrument
Ældre, fysiske forhold TUG Timed up and go Godt instrument
Ældre, ernæring EVS Ernæringsvurderingsskemaet Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Livskvalitet WHO-5 Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Omsorgsbetinget livskvalitet ASCOT Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Selvbestemmelse, deltagelse og autonomi IPAQ-DK Nyt lovende instrument
Sociale netværk, sociale relationer Der er ikke udpeget instrumenter
Adfærd mv. Vinland-II Vinland Adaptive Behavior Scale Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Mental sundhed WEMWBS, Warwick-Edinburgh Mental Well-being scale Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
PTSD HTQ-IV Harvard Trauma Questionnaire Godt instrument
Selvmordsrisiko SUAS-S The Suicide Assessment Scale - Self Report Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Brede mål med udgangspunkt i voksne med sindslidelser Der er ikke udpeget instrumenter
Misbrug EuropASI Addiction Severity Index (europæisk) Godt instrument
Voldsudsættelse og voldsudøvelse TS2 The Revised Conflicts Tactics Scale som den er modificeret til SUSY Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Sidst opdateret 28/05 2015