Validerede instrumenter på børn- og ungeområdet

Her er listen over de instrumenter på børn- og ungeområdet, der foreløbig er validerede.

OUTCOME

INSTRUMENT

BEMÆRKNINGER

Helhedsvurdering af barnets funktionsevne PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Helhedsvurdering af barnets funktionsevne PEDI-CAT Nyt lovende instrument
Livskvalitet KIDSSCREEN Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Livskvalitet og deltagelse Danpart

Nyt lovende instrument

Deltagelse (hverdagsaktiviteter)  LIFE-H Life Habits for children Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Familieforhold PSS Parental Stress Scale Godt instrument
Adfærd mv. SDQ Strengths and Difficulties Questionnaire Godt instrument
Mental sundhed Der er ikke udpeget instrumenter
Mental sundhed, traumatisering  Der er ikke udpeget instrumenter

Mental sundhed, spiseforstyrrelser 

EDI-3 The Eating Disorder Inventory - 3 Godt instrument
Misbrug UngMap Lovende instrument
Kriminalitetsrisiko/ recidivrisiko  YLS-CMI Youth Level of Service - Case Management Inventory Godt instrument
Sprogvurdering Sprogvurdering til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklasssen Godt instrument, konkrete opmærksomhedspunkter
Sidst opdateret 28/05 2015