Præsentation af instrumenterne

Der er udvalgt i alt 24 validerede instrumenter til større evalueringer på børn- og ungeområdet og på voksenområdet. Der er både generelle og specifikke instrumenter på listen.

Formålet med listerne

Formålet med listerne er at sikre, at der bruges velegnede metoder til vurderinger af resultater og effekter.  Hensigten er dels at sikre datakvaliteten, dels at gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af evalueringer om de samme problemstillinger samt at foretage økonomiske evalueringer

Anvendelsesområde

De generelle instrumenter kan anvendes på tværs af relativt brede målgrupper og til sammesatte outcomes. De specifikke instrumenter kan anvendes til snævrere målgrupper eller outcomes.

Listen indeholder også instrumenter, der er lovende, men endnu ikke fuldt belyst. Listen viser også, hvor der ikke i første omgang er fundet egnede instrumenter.

Gå til listen med instrumenter på børn- og ungeområdet          (internt link) 

Gå til listen med instrumenter på voksenområdet                    (internt link)

Du kan læse mere om instrumenterne i den uddybende præsentation:

Læs uddybende præsentation af de enkelte instrumenter (pdf)

Sidst opdateret 15/11 2016