Forventninger til evaluator

De validerede instrumenter skal altid bruges ved større evalueringer, men vil normalt kun dække en del af dataindsamlingen. Data, der kan henføres til personer, skal overdrages til SFI, så de kan indgå i senere forskning.

Specifikke krav til instrumenter fremgår af udbudsmaterialet

I forbindelse med konkrete evalueringer vil de specifikke krav til valg af instrumenter fremgå af udbudsmaterialet. Her vil det også fremgå, hvis der fx er valgmuligheder mellem to eller flere instrumenter, eller hvis evalueringen inkluderer et udviklingsarbejde – fx yderligere tilpasning af et instrument til en dansk kontekst.

De validerede instrumenter skal ikke stå alene

Det er afgørende, at en evaluering gennemføres med instrumenter og indikatorer, der præcist afspejler de forandringer, der forventes. Derfor vil de validerede instrumenter fra listen normalt kun dække en mindre del af dataindsamlingen i en evaluering.

Stilles der fx 150-200 spørgsmål til respondenterne i en evaluering, bør det på forhånd udpegede instrument maksimalt optage en tredjedel af spørgsmålene. Så vil der være god plads til at supplere med andre instrumenter eller med enkeltspørgsmål, der passer præcist til det konkrete projekt og dermed til at målrette spørgsmålene den konkrete evaluering og de specifikke krav, den stiller.

Personhenførbare datasæt overdrages til SFI

For at muliggøre opfølgning på langtidseffekter, kvalificering af fremtidige evalueringer samt anden forskning på grundlag af data fra evalueringer, skal alle personhenførbare datasæt fra evalueringer overdrages til Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

SFI vil sikre, at alle kan få adgang til data til forskningsformål via Dansk Data Arkiv (DDA) efter de gældende regler.

Sidst opdateret 16/04 2015