Baggrund for fastlæggelsen af de validerede instrumenter

Der er stigende efterspørgsel på viden om, hvad der virker på det sociale område. Det er baggrunden for fastlæggelsen af de validerede instrumenter, der skal bruges ved evalueringer.

De validerede instrumenter skal give viden om effekt

Baggrunden for udarbejdelsen af listen over validerede instrumenter til evalueringer er den fortsat stigende efterspørgsel – lokalt og nationalt – efter viden om, hvad der virker på det sociale område.

Sammenhæng med evidenspolitik

Fastlæggelsen af validerede instrumenter til evalueringer er et vigtigt led i Socialstyrelsens evidenspolitik. I evidenspolitikken indgår også, at der ved evalueringer af resultater og effekter på borgerniveaudata bør ske registrering på CPR-nummer og arkivering af data med henblik på opfølgningsstudier baseret på registerdata.

 Læs mere om Evidenpolitikken, Viden til gavn (internt link)

Sidst opdateret 16/04 2015