Validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Socialstyrelsen har godkendt 24 standardiserede instrumenter, der skal bruges af evaluatorer ved større evalueringer af sociale indsatser.

Hvad er validerede instrumenter?

Validerede instrumenter er standardiserede værktøjer eller målemetoder til dataindsamling. Dataindsamlingen kan fx foregå via spørgeskemaer, interview, fysiske tests eller observation.

Hvornår skal de bruges?

Instrumenterne skal normalt bruges ved alle større evalueringer af resultater og effekter af sociale indsatser. 

Formålet med de validerede instrumenter

De udvalgte instrumenter skal sikre, at der bruges velegnede metoder til vurderinger af resultater og effekter. Hensigten er dels at sikre datakvaliteten, dels at gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af evalueringer om de samme problemstillinger.

Sammenlignelighed af resultaterne – og muligheden for at foretage økonomiske evalueringer – forbedres, hvis der i højere grad anvendes samme validerede instrument på tværs af evalueringer for samme overordnede målgruppe og outcomes. Der er derfor udpeget et antal generelle instrumenter, der er velegnede til dette formål.

Revidering af listen

Listen er ikke endelig, men vil løbende blive revideret i takt med, at der indsamles ny viden, sker tilpasninger af instrumenter eller udvikles helt nye instrumenter.

Der kan også tænkes at opstå nye behov – fx for målinger på indsatsområder eller outcomes, der ikke er defineret i dag.


 

Sidst opdateret 16/04 2015