Om Socialstyrelsens viden

Socialstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter arbejdet med at udvikle og anvende evidens i den sociale indsats. Her kan du finde redskaberne og læse nærmere om hvert enkelt.

Nogle sociale indsatser har særlig stor sandsynlighed for at skabe positive forandringer for borgerne. Se de 11 fællestræk for lovende praksis på socialområdet

Socialstyrelsen har godkendt 24 standardiserede instrumenter. De skal bruges af evaluatorer ved større evalueringer af sociale indsatser.