Om Socialstyrelsens viden

Socialstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter arbejdet med at udvikle og anvende evidens i den sociale indsats. Her kan du finde redskaberne og læse nærmere om hvert enkelt.

Vidensdeklarationen er et værktøj, som har til formål at vejlede kommuner og andre om vidensgrundlaget for indsatser og metoder på det sociale område.

Socialstyrelsen har godkendt 24 standardiserede instrumenter. De skal bruges af evaluatorer ved større evalueringer af sociale indsatser.