Korte analyse- og udviklingsforløb

Få et kort forløb fra Task forcen på handicapområdet og få inspiration og konkrete input til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen.

Task forcen på handicapområdet tilbyder korte formidlings- og læringsforløb på handicapområdet.

Med et kort forløb kan kommunen styrke lederes og medarbejderes juridiske og socialfaglige viden inden for centrale temaer i serviceloven.

Korte forløb kan bestå af enkeltstående oplæg eller mindre læringsforløb, hvor der gives rådgivning og sparring om udvikling og implementering inden for enkelte områder.

De korte Task force-forløb kan handle om forskellige emner i relation til sagsbehandlingen på handicapområdet og kan tilrettelægges efter kommunens behov. 

Sidst opdateret 12/05 2016