Længerevarende analyse- og udviklingsforløb

Den Permanente Task Force tilbyder længerevarende analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge.

I et længerevarende analyse- og udviklingsforløb får kommunen

 • Fyldestgørende billede af styrker og udfordringer for kommunens samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge
 • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
 • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden

Der udmeldes løbende ansøgningspuljer, hvor kommuner kan ansøge om et længerevarende forløb. Der er ansøgningsfrist ultimo 2016 for kommuner, der ønsker et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med opstart februar-marts 2017. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden. 

Aktuelt – Ansøgningsrunde for længerevarende Task Force forløb

Den forventede ansøgningsfrist for næste pulje er ultimo 2016. Kommuner kan søge om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med mulighed for opstart fra februar-marts 2017. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden.

Link til vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb (PDF)

Link til skema til ansøgning om længerevarende Task Force forløb (Word)

Elementerne i de længerevarende forløb

Et længerevarende analyse- og udviklingsforløb varer 2 år og gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og Den Permanente Task Force. Ansvaret for at opnå de målsætninger, kommunen opstiller for forløbet, ligger alene hos den enkelte kommunes byråd/kommunalbestyrelse.

Et længerevarende forløb indledes med en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på området udsatte børn og unge. Analysen ser på både den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området.

Analysen munder ud i en række anbefalinger til kommunen om, hvad kommunen i den fremadrettede udvikling af området bør sætte fokus på. På baggrund af analysens konklusioner, kan kommunen vælge at påbegynde et samarbejde med Task Forcen om et udviklingsforløb. Som grundlag herfor udarbejder kommunen en udviklingsplan og der kan indgås aftale om, hvilke ydelser Den Permanente Task Force skal bidrage med i gennemførelsen af udviklingsforløbet.

Analysen er bygget op om ti centrale temaer:

 • Politik og strategi
 • Tidlig indsats
 • Underretninger
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Handleplan
 • Efterværn
 • Tilsyn – personrettet
 • Afslutning af sager
 • Faglig ledelse og sparring
 • Ledelsesinformation og styring

Ønsker du yderligere informationer om Den Permanente Task Force, er du velkommen til at tage kontakt med Den Permanente Task Force på

 

Sidst opdateret 21/09 2016