Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling.

Et tilbud fra Den Permanente Task Force indeholder et længerevarende analyse- og udviklingsforløb, hvor Den Permanente Task Force tilbyder at gennemføre en grundig analyse af kommunens indsats på området, samt i forlængelse heraf en række sammenhængende ydelser i form af rådgivning og vejledning, kurser, sagsgennemgang med videre.

Aktuelt – Ansøgningsrunde for længerevarende Task Force forløb

Den forventede ansøgningsfrist for næste pulje er ultimo 2016. Kommuner kan søge om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med mulighed for opstart fra februar-marts 2017. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden.

Link til vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb (PDF)

Link til skema til ansøgning om længerevarende Task Force forløb (Word)

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Mere information om længerevarende analyse- og udviklingsforløb

Sidst opdateret 21/09 2016