Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

Unge anbragte, der har et misbrug, skal tilbydes forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV). Der skal etableres kompetenceudvikling i PAV og implementeringsstøtte til anbringelsessteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Satspuljepartierne har i 2015 afsat midler til at styrke indsatsen over for unge, der har et misbrug, ved at udbrede virksomme behandlingsmodeller.

Projekt Andre Valg (PAV) har vist gode resultater på landets sikrede institutioner og udbredes nu til åbne anbringelsessteder.
Socialstyrelsen udbyder opgaven med at stå for kompetenceudviklingen og implementeringsstøtten til anbringelsesstederne.

PAV er en metode, der er udviklet af Socialstyrelsen i samarbejde med de sikrede institutioner i 2015. Projekt Andre Valg er et forbehandlingsprogram, der skal motivere anbragte unge med misbrugsproblematikker til at indgå i misbrugsbehandling.

Den udbudte opgave
Opgaven består af 5 deleopgaver:

• Delopgave A: Udvikling af kompetenceudviklingsforløb i PAV
• Delopgave B: Administration og gennemførsel af kompetenceudviklingsforløbene
• Delopgave C Markedsføring af kompetenceudviklingsforløbene
• Delopgave D: Udvikling og gennemførsel af implementeringsstøtte
• Delopgave E: Kvalitetssikring af kompetenceudviklingsforløbene og implementeringsstøtten

Det centrale i udbredelsen af PAV til åbne anbringelsessteder er at uddanne medarbejdere og ledere til at sætte rusmidler på dagsordenen, skabe en fælles tilgang til de unges brug af rusmidler på det enkelte anbringelsessted samt uddanne udvalgte medarbejdere til at yde systematisk forbehandling.

De sikrede institutioner har efter afprøvningen af PAV videreudviklet programmet. Der er således en række forskelle på, hvordan programmet i praksis bliver udført i dag på de sikrede institutioner. Den udbudte opgave om udbredelse af PAV til åbne anbringelsessteder, skal bygge på og indeholde en række centrale elementer af PAV. Elementerne er beskrevet i udbudsmaterialet. Opgaven skal desuden bygge på viden om og erfaringer fra Socialstyrelsens projekt ”Forbehandlingsprogram – Projekt Andre Valg (PAV)”, som blev gennemført på landets sikrede institutioner.

Projekt Andre Valg

Praktiske oplysninger:
 

Beløbsrammen er på 3.500.000 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra december 2016 til december 2019.

Frist for indgivelse af tilbud er 21. november 2016 kl. 12.00.

Udbudsmateriale (pdf)
Kontrakt (word)
ESPD (xml) (højreklik på linket og vælg "gem link som" for at hente filen)
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udfyldelse af eESPD (pdf)

Sidst opdateret 11/10 2016