Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Dokumentation af lovende praksis på børne- og ungeområdet

Udbud: Dokumentation af lovende praksis på børne- og ungeområdet

Der er begrænset viden om effekten mange sociale indsatser målrettet børn og unge. Den enkelte kommune kan have stor erfaring med, hvad der viser tegn på at have god virkning for borgerne, men det er sjældent, at den viden kvalificeres, beskrives og evalueres. Et nyt initiativ har til formål at dokumentere nogle af disse lovende sociale praksisser. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at processtøtte og evaluere projektet. Tilbudsfristen er 22. december 2016.

Som led i aftalen om satspuljen for 2016 blev der afsat midler til en pulje, som kan søges af kommuner, der ønsker at kvalificere og dokumentere en indsats, de har god erfaring med på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen udbyder derfor opgaven: Processtøtte og evaluering i forbindelse med projektet: Dokumentation af lovende social praksis. Opgaven, der nu udbydes, handler om at tilrettelægge processen med at kvalificeres de udvalgte praksisser samt at beskrive og evaluere dem med henblik på at gøre dem overførbare, hvis de viser sig virksomme.

Den udbudte opgave

Opgaven består af 3 dele: 

  1. At kvalificere de lovende praksisser i samarbejde med de udvalgte kommuner samt udarbejde indsatsbeskrivelser.
  2. At evaluere de lovende praksisser samt at understøtte kommunernes dokumentationsarbejde relateret til projektet, herunder med et digitalt indberetningssystem.
  3. At udarbejde implementeringsguides for hver af indsatserne og formidle resultaterne fra projektet.

Som en del af udbuddet hører også en option, som Socialstyrelsen senere vil beslutte, om man ønsker at benytte sig af. Denne option handler om at udarbejde undervisningsmateriale til brug for udbredelsen af de sociale praksisser, der viser sig at have gode resultater.   

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 7.200.000 kr. ex. moms, heraf er 0,4 mio. kr. ex moms afsat til optionen. Projektperioden løber fra februar 2017 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud 22. december 2016 kl. 12.00.

Sidst opdateret 24/11 2016