Børn og unge

Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

11/10 2016

Unge anbragte, der har et misbrug, skal tilbydes forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV). Der skal etableres kompetenceudvikling i PAV og implementeringsstøtte til anbringelsessteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Udbud: Kompetenceudvikling i behandling af misbrug blandt unge

10/10 2016

Unge med misbrug skal tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at etablere kompetenceudviklingsforløb i disse elementer. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Udbud: Evaluering af Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug

24/08 2016

Unge med misbrug tilbydes behandling via afprøvede behandlingsmodeller. Evalueringen af den videre udbredelse af de afprøvede metoder udbydes nu af Socialstyrelsen. Tilbudsfristen er 3. oktober 2016.

Sidst opdateret 18/05 2015