Udbud og annonceringer

Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

11/10 2016

Unge anbragte, der har et misbrug, skal tilbydes forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV). Der skal etableres kompetenceudvikling i PAV og implementeringsstøtte til anbringelsessteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Udbud: Kompetenceudvikling i behandling af misbrug blandt unge

10/10 2016

Unge med misbrug skal tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at etablere kompetenceudviklingsforløb i disse elementer. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Evaluering af Housing First på hjemløseområdet

22/09 2016

Housing First, der har været det grundlæggende princip i arbejdet på hjemløseområdet siden den nationale Hjemløsestrategi, skal udbredes til og implementeres i flere af landets kommuner. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere den videre udbredelse og implementering i flere kommuner. Tilbudsfristen er 3. november 2016.

Udbud: Evaluering af Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug

24/08 2016

Unge med misbrug tilbydes behandling via afprøvede behandlingsmodeller. Evalueringen af den videre udbredelse af de afprøvede metoder udbydes nu af Socialstyrelsen. Tilbudsfristen er 3. oktober 2016.

KaS-udbud

18/05 2016

Udbud vedr. specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion på områderne synsnedsættelse, høretab, døvblindhed, epilepsi samt førskolebørn med særlige vanskeligheder. Frist for anmodning om prækvalifikation: 29. juli 2016.

Tværgående udbud

16/04 2015

Aktuelle tværgående udbud, herunder også udbud på rammeaftalen for indkøb af konsulentydelser.

Sidst opdateret 01/03 2016