Indberetning af magtanvendelse

Det er magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

De enkelte kommuner har mulighed for at udarbejde sine egne skemaer, der dog skal indeholde minimum de samme oplysninger som skemaerne vist herunder.

Følgende skemaer er gældende fra 1. januar 2014

Skema 1

Skema 2:

Skema 3:

Vejledning til skemaer om magtanvendelse (pdf)

Indberetning af magtanvendelse på børneområdet

Der er ikke krav om, at der skal bruges nogle bestemte skemaer til at indberette magtanvendelse på børneområdet. På Socialstyrelsens site Omsorg og magt kan du finde eksempler på skemaer, der kan bruges. 

Socialstyrelsens site om omsorg og magt

Sidst opdateret 10/02 2016