Voksenansvar for børn og unge

Voksenansvar er beskyttelse, omsorg og opdragelse af anbragte børn og unge. Som et led i voksenansvaret kan det undtagelsesvist være nødvendigt at bruge magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

På disse sider kan du hente viden og materiale om voksenansvar, adgangen til undtagelsesvist at bruge magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Du finder undervisningsmateriale, filmklip med tilhørende casemateriale og refleksionsspørgsmål, links til lovgivning, samt de obligatoriske indberetningsskemaer samt viden om indberetningsprocessen.