Onlinenetværk

Socialstyrelsen driver fem onlinenetværk for fagpersoner som beskæftiger sig med hjælpemidler i både den offentlige og private sektor.

Netværkene fungerer som et virtuelt fællesskab, hvor deltagerne kan være i kontakt med hinanden og med jurister eller specialister om faglige spørgsmål. De fungerer også som et fysisk netværk, hvor man én gang om året mødes og drøfter aktuelle emner. For netværkene Bil, Bolig og SIdLigGodt gælder, at kommuner kan tegne abonnement og herefter kan alle sagsbehandlere i kommunen tilmelde sig netværket. For netværkene Kommunikation og Tekst gælder at kommuner, tilbud og institutioner kan tegne abonnement og herefter kan flere medarbejdere fra den pågældende arbejdsplads tilmelde sig netværket. 

Læs mere om de fem netværk nedenfor

Fold alle teksterne ud eller ind

Bil.socialstyrelsen.dk

Er et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens § 114. Det vil sige støtte til køb af bil til personer med nedsat funktionsevne. 

Link til Bil.socialstyrelsen.dk

Bolig.socialstyrelsen.dk

Er et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens § 116. Det vil sige boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne. 

Link til Bolig.socialstyrelsen.dk

Kommunikation.socialstyrelsen.dk

Er et forum for fagpersoner, der arbejder med informations- og kommunikationsteknologiske løsninger til mennesker med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser.

Link til Kommunikation.socialstyrelsen.dk 

Tekst.socialstyrelsen.dk

Er et netværk for fagpersoner, der arbejder med teknologiske hjælpemidler, der giver støtte til læsning og skrivning. Det kan eksempelvis være fagpersoner, som hjælper med at organisere dagligdagen for ordblinde, personer med aspergers eller ADHD problematikker.

Link til Tekst.socialstyrelsen.dk

SidLigGodt.socialstyrelsen.dk

Er et fagligt forum for sagsbehandlere, der arbejder med fx kørestole efter servicelovens § 112 og ergoterapeuter, der arbejder med positionering i praksis.

Link til SidLigGodt.socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 08/01 2016