Resultater fra projekter afsluttet i 2011-2012

Her kan du læse om resultaterne fra projekter i 2011-2012

Fold alle teksterne ud eller ind

En model for socialretlig udvikling og læring (MOSUL), VIA University College

En model for socialretlig udvikling og læring (MOSUL) - med særlig henblik på forvaltningsarbejdet med børn og unge

 

Projektet er et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt. Projektets mål er at finde nye måder at arbejde med og integrere det retlige perspektiv i forvaltningsarbejdet på børne – og ungeområdet. Projektet skal bruges til at udvikle en model, som gennem understøttelse af socialretlige udviklingsprocesser, kan udfordre og skærpe sagsbehandlernes refleksioner over, hvad et retligt perspektiv indeholder, og hvad der kan opnås ved et tidligt og vedholdende juridisk fokus.

Projektet er udført af VIA University College i perioden 01-01-2009 til 01-12-2012.

Se det endelige resultat: 


Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Peter Vangsgaard eller Bente Adolphsen .

En eksemplarisk participatorisk model for implementering af redskaber til opsporing og tidlig indsats i relation til potentielt udsatte børn i alderen 0-6 år i den kommunale praksis, VIA University College

Forsknings- og udviklingsprojektet er en fortsættelse af et tidligere projekt, hvor målet var at udvikle et redskab til tidlig opsporing og en tværfaglig indsats overfor potentielt udsatte børn i alderen 3-6 år. Projektet vil dels bidrage med en vidensindsamling i forhold til teorier og forskningsmæssige perspektiver på implementering i en kommunal praksis. Derudover vil projektet i samarbejde med en kommune, udvikle en manual for, hvordan kommunerne konkret kan gennemføre en implementering af redskabet i et samarbejde på tværs af faggrupper.

Projektet er udført af VIA University College i perioden 01-08-2010 til 01-06-2012.

Se de endelige resultater:


Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Anne Marie Villumsen

Anbringelser uden samtykke, UC Lillebælt

Projektet har som formål: 1) at undersøge vilkårene for samarbejdet mellem myndighed, leverandør samt børnene og deres familier i anbringelsessager uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne, 2) at undersøge hvilken betydning manglende forældresamtykke har for de anbragtes hverdagsliv og for leverandørens arbejde med handleplanen og behandlingsplanen. Projektet tager afsæt i leverandørens, børnenes/de unges og forældrenes perspektiv.

Projektet er udført af UC Lillebælt i perioden 01-11-2010 til 01-06-2012.

Se de endelige resultater:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Sabine Jørgensen på

Sidst opdateret 06/05 2015