Resultater fra projekter afsluttet i 2008-2010

Her kan du læse resultaterne fra projekter som blev afsluttet i 2008-2010

Fold alle teksterne ud eller ind

Den professionelle indsats betydning for inklusion i krydsfeltet mellem særlige og almene behov, UC Syddanmark

Projektet er et forskningsprojekt, der skal undersøge kvaliteten i den offentlige indsats i forhold til børn og forældre til børn med specielle behov. Projektet skal undersøge specialiserede tilbud, specialiseringsbetingelser og almenområdet før, under og efter strukturreformen. Projektet skal bidrage til udvikling og nuancering af inklusions- og eksklusionsprocesser i forhold til indsatser, der har betydning for yderligere inklusion eller eksklusion.

Projektet er udført af UC Syddanmark i perioden 01-08-2008 til 31-12-2010.

Se de endelige resultater:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Ole Steen Nielsen

Myndighed og leverandør - samspil og aftaler del 2, Professionshøjskolen Metropol

Formålet er at indhente mere og ny viden om myndigheds- og leverandørrollerne samt samspillet herimellem. Projektet vil bidrage med både mere og ny relevant viden om, hvordan myndighedssagsbehandlerne håndterer bestillerrollen, brugen og indholdet af kontrakter samt viden om leverandørernes rolle i forhold til kontrakter og nye målkrav.

Projektet er udført af Professionshøjskolen Metropol i perioden 01-11-2008 til 31-07-2010.

Se de endelige resultater:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Birgitte Zeeberg

Samtaler med unge - Overgange og brobygning i intervention overfor unge, Professionshøjskolen Metropol

Projektets har to overordnede formål. Det ene er at indhente viden om arbejdet med unge og finde lærerige eksempler på sagsbehandlerens arbejde med at koordinere en indsats, der sikrer den unges medansvar, den rigtige sammensætning af støtten og den gode socialrådgivning. Det andet formål er at udarbejde testmateriale, der kan hjælpe kommunerne med at undersøge, om medarbejderne og afdelingen kommunikerer med den unge på den bedste måde.

Projektet er udført af Professionshøjskolen Metropol i perioden 01-08-2008 til 31-04-2010.

Se det endelige resultat:


Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Frank Ebsen

Børnesamtalen i praksis - Inddragelse af barnets perspektiver - Dilemmaer i myndighedssagsbehandlerens arbejde, Professionshøjskolen Metropol

Projektet er et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt, der skal skabe et mere indgående kendskab til myndighedsudøvelsen i forhold til borgerne. Det centrale fokus er på børnesamtalen, herunder hvordan loven virker, betydningen af sagsbehandleres kompetence og kommunernes organisering.

Projektet er udført af Professionshøjskolen Metropol i perioden 01-01-2008 til 01-04-2010.

Se det endelige resultat:

Børnesamtalen:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Lisbeth Rask

"Potentielt udsatte børn" - Undersøgelse af pædagogers dilemma mellem den skærpede pligt til underretning og familiernes ret til privatliv - en afdækning af samarbejdet mellem daginstitution, familie og socialforvaltning

Projektet er et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt. Det har til formål at udvikle og kvalificere samspillet mellem den pædagogiske og den socialfaglige praksis, i relation til en tidlig indsats overfor potentielt udsatte børn i alderen 3-6 år, gennem udviklingen af et observations- og beskrivelsesredskab.

Projektet er udført af VIA University College i perioden 01-08-2008 til 31-12-2009.

Se de endelige resultater:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Anne Marie Villumsen

Systematisk sagsarbejde og journalføring i en digital ramme, UC Syddanmark

Projektet, som er et udviklingsprojekt, handler om at få udviklet og produceret et relevant undervisningsmateriale vedrørende systematisk sagsarbejde og journalføring. Materialet skal afspejle de forskellige funktioner og sammenhængen mellem lovgivningens krav til sagsbehandling og til journalføring og de formelle faglige krav til afklaring, beskrivelse, vurdering, handling og evaluering.

Projektet er udført af UC Syddanmark i perioden 01-11-2007 til 01-07-2009.

Se det endelige resultat:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Charlotte Laustesen

Sagsbehandler og leverandør - samspil og aftaler del 1, Professionshøjskolen Metropol

Projektet er et udviklingsprojekt, der sigter på udvikling og kvalificering af underviserne gennem praksisforløb i et antal kommuner. Projektet skal skabe grundlag for et forskningsprojekt om, hvorledes sagsbehandlere håndterer relationen til leverandører i deres myndighedsudøvelse.

Projektet er udført af Professionshøjskolen Metropol i perioden 01-01-2008 til 31-12-2008.

Se det endelige resultat:


Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Birgitte Zeeberg

At blive til noget: Kulturelle livsbaner og social selektion i daginstitutionerne, UC Syddanmark

Projektet handler om at komme til en ny indsigt i nogle dybereliggende sociale forudsætninger bag daginstitutionens mulige bidrag til reproduktionen af sociale forskelle blandt de 0-6årige. Projektets indhold er en kortlægning af daginstitutionernes ressourcemæssige baggrunde og deres pædagogiske præferencer indenfor en social geografi. Projektet skal afdække skjulte eksklusionsprocesser, der kan virke hæmmende for indsatser mod den negative sociale arv.

Projektet er udført af UC Syddanmark i perioden 01-11-2007 til 31-12-2008.

Se det endelige resultat:

Ønsker du flere oplysninger kan du kontakte Tove Larsen

Sidst opdateret 06/05 2015