Rådgivning om dokumenterende metoder

Få beslutningsstøttende rådgivning om brugen af dokumenterede metoder.

Socialstyrelsen tilbyder viden og rådgivning til kommuner om metoderne DUÅ, PMTO, MST, TFCO, MultifunC og PALS.

Rådgivningen kan bl.a. bestå af:

  • Generel viden om metoderne. Herunder hvad er målgrupperne, indholdet af indsatserne, økonomien i indsatserne, samt forventede effekter for borgere, samt faglige og økonomiske gevinster af indsatserne.
  • Sparring til hvordan metoderne passer ind i kommunens profil - herunder borgere, fagligheder, organisation, samt eksisterende indsatsvifte.
  • Sparring til organisering af metoderne i kommunen.
  • Parathedsundersøgelser i forhold til konkrete metoder, der undersøger vigtige faktorer for en succesfuld implementering.

Målet med rådgivningen er at understøtte en beslutning om, hvor vidt de dokumenterede metoder er interessante at implementere eller anvende i den pågældende organisation. En specifik parathedsundersøgelse vil samtidig give viden om, hvad organisationen skal være særligt opmærksom på i forbindelse med en konkret implementering.

Rådgivningen er gratis og tilpasses organisationens behov og proces. Den kan strække sig over kort eller lang tid. Rådgivningen kan eksempelvis indeholde deltagelse i møder, processtøtte til afklarings-workshops, støtte til økonomiske beregninger for metoderne i organisationen, støtte til udarbejdelse af implementeringsplan, løbende telefonisk/mail sparring og evt. oplæg i organisationen, såfremt det har en beslutningsunderstøttende karakter.

Eksempel på hvordan et rådgivningsforløb kan se ud (pdf)

Grafisk fremstilling af implementeringsovervejelser (pdf)

Sidst opdateret 13/07 2015